Ztráta, poškození, krádež technického průkazu nebo SPZ

Ztráta, poškození, krádež technického průkazu nebo SPZ
22.01.2021 15:38:07|Registr vozidel
Ztráta, poškození, krádež technického průkazu nebo SPZ

Přidělení registrační značky vozidla a vydání technického průkazu vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla - v případě jejich ztráty, poškození nebo odcizení

Ztrátu, poškození nebo odcizení registrační značky nebo technického průkazu nebo osvědčení o registraci je vlastník nebo provozovatel vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ORP).

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba, která bude zapsaná v registru vozidel jako vlastník silničního vozidla, popř. na základě společné žádosti - vlastník a osoba, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla.
 

Kam se obrátit?

Obrátit se můžete na kteréhokoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) – těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.document.png Co s sebou na úřad?

  • žádost o vydání nového dokladu nebo tabulky s registrační značkou
  • doklad totožnosti
  • originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (v případě firemních vozidel)
  • ohlášení věci na policii (v případě odcizení registrační značky nebo technického průkazu nebo osvědčení o registraci)
  • poškozené, příp. zbylé tabulky registrační značky nebo poškozené doklady vozidla
  • osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz, jsou-li k dispozici,
  • příp. listinu osvědčující oprávnění jednat jménem jiné osoby.

krizek.png  Správní poplatek činí 100 Kč za vydání technického průkazu, 200 Kč za každou tabulku plus 50 Kč za změnu zapisovaných údajů.

krizek.png
 
Značky jsou vystaveny bezodkladně (zpravidla na počkání), ve složitějších případech do 30 dnů.

Podrobnosti najdete v těchto předpisech:   paragraf-final.jpg
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a uplatňují se na příslušném úřadu.
 

krizek.pngVíce informací 

Bližší informace poskytne obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde budete žádost vyřizovat. 

Infolinka Ministerstva dopravy

telefon: +420 222 266 759Zpět na výpis článků