Vydání českého řidičského průkazu

Vydání českého řidičského průkazu
01.10.2020 22:00:00|Řidičské průkazy, bodové hodnocení
Vydání českého řidičského průkazu

Vydání českého řidičského průkazu, rozšíření skupiny řidičských oprávnění

Pro vydání českého řidičského průkazu je nutné podat osobně žádost na úřadě.

Kam se obrátit?

O řidičský průkaz si můžete snadno zažádat on-line na Portálu dopravy.
Predstavujeme-Portal-dopravy.png


Obrátit se můžete na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP). Těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.

document.png Co s sebou na úřad?

  • ​platný doklad totožnosti
  • posudek o zdravotní způsobilosti
  • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel, který nesmí být starší než 6 měsíců
​​
document.png Tištěnou fotografii s sebou už nepotřebujete.
Fotografii použijeme ze systémů Ministerstva vnitra, je-li k dispozici, a pokud ne, na místě Vás vyfotíme. Co v případě, že nemám trvalý pobyt v ČR?
V takovém případě je potřeba doložit obvyklé bydliště žadatele nebo potvrzení o studiu (podle § 82 odst. 4 zákona o silničním provozu). 

Dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je např.: 
  • výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,
  • nájemní smlouva k nemovitosti,
  • potvrzení o zaměstnání,
  • výpis z živnostenského rejstříku.

krizek.png Správní poplatek za vyřízení žádosti činí 200 Kč. 

krizek.pngČeský řidičský průkaz bude vystaven do 20 dnů od podání žádosti.

 
 

krizek.pngŘidičský průkaz si můžete převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby (na základě ověřené plné moci) u stejného obecního úřadu, kde jste žádost o vydání řidičského průkazu podali.


paragraf-final.jpgPodrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

krizek.pngVíce informací 

Pro více informací se obraťte na Váš místně příslušný úřad, který Vám zodpoví Vaše případné dotazy, viz interaktivní mapka výše.


Infolinka Ministerstva dopravy
telefon: +420 222 266 759Zpět na výpis článků