Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Vydání mezinárodního řidičského průkazu
01.10.2020 21:00:00|Řidičské průkazy, bodové hodnocení
Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Mezinárodní řidičský průkaz je vydáván podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) nebo Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968), a to podle země, kterou hodlá žadatel navštívit. Tu uvádí žadatel do žádosti.

document.pngPOZOR!
Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou neopravňuje k řízení motorových vozidel na území České republiky.


Kam se obrátit?

Žádost o mezinárodní řidičský průkaz je nutné podat osobně. Můžete tak učinit na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností (ORP). Těch je v České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.

Ikonou v pravém horním rohu lze mapu zvětšit, ikonou v levém horním rohu lze pak zaškrnout zobrazení úřadů/stanic technické kontroly/stanic měření emisí.

document.png Co s sebou na úřad?

  • ​platný doklad totožnosti
  • ​platný řidičský průkaz,
  • jednu průkazovou fotografii (pro vydání mezinárodního řidičského průkazu je stále nutné předkládat papírovou fotografii). 
  • Pro získání mezinárodního řidičského průkazu je také nutné vyplnit žádost, kterou si můžete stáhnout zde: a​

zadost-(1).png

krizek.png Správní poplatek za vyřízení žádosti činí 50 Kč. 

krizek.png Mezinárodní řidičský průkaz bude vystaven bezodkladně (zpravidla na počkání).

  krizek.png Řidičský průkaz si můžete převzít pouze osobně u stejného obecního úřadu, kde jste žádost o vydání řidičského průkazu podali.

 


Podrobnosti najdete v těchto předpisech:paragraf-final.jpg
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisůkrizek.pngVíce informací 

Pro více informací se obraťte na Váš místně příslušný úřad, který Vám zodpoví Vaše případné dotazy, viz interaktivní mapka výše.

Infolinka Ministerstva dopravy
telefon: +420 222 266 759Stáhněte si:
Zpět na výpis článků