Zadržení řidičského průkazu/paměťové karty v zahraničí

Zadržení řidičského průkazu/paměťové karty v zahraničí
30.09.2020 22:00:00|Řidičské průkazy, bodové hodnocení
Zadržení řidičského průkazu/paměťové karty v zahraničí

 

Kam se obrátit?

V případě zadržení českého řidičského průkazu případně paměťové karty řidiče v zahraničí, je nutné vyčkat, až bude daný řidičský průkaz, příp. paměťová karta řidiče zaslána z daného státu do České republiky, a to konkrétně na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde si daný doklad bude možná následně vyzvednout.

Není možné požádat o vydání nového řidičského průkazu, neboť držitel řidičského oprávnění nesmí mít více než jeden platný řidičský průkaz.

 

document.png Co s sebou na úřad?

Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo odcizení občanského průkazu).
 
                   
  Řid
krizek.pngičský průkaz si můžete převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby (na základě ověřené plné moci).

 

paragraf-final.jpg
Podrobnosti najdete v těchto předpisech:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

 


krizek.pngVíce informací 

Infolinka Ministerstva dopravy
telefon: +420 222 266 759Zpět na výpis článků