Finanční způsobilost – aktuální kurz pro rok 2023 a novinky v prokazování F

Finanční způsobilost – aktuální kurz pro rok 2023 a novinky v prokazování F
30.01.2023 10:00:22Často kladené dotazy

Stanovení směnného kurzu vůči euru pro přepočet finanční způsobilosti pro rok 2023
Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1055 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční doprav, musí podnikatelé v silniční dopravě, kteří provozují mezinárodní silniční dopravu vozidly s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšující 3,5 tunynově i pro tato vozidla plnit podmínku finanční způsobilosti.
 
Podnikatel v silniční dopravě, jehož vozový park se sestává z vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3,5 tuny bez ohledu na to, jsou-li používány ve vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravě, vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která používá v mezinárodní dopravě, je v návaznosti na vyhlášený směnný kurz ECB (2022/C 381/04), který činí 1 euro = 24,527 Kč pro rok 2023 povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně:

  • 220 743,- Kč pro jedno vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 tun,
  • 122 635,- Kč pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny,
  • 22 074,3 Kč pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny.
 
Podnikatel v silniční dopravě, jehož vozový park sestává výhradně z vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tunyavšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která používá v mezinárodní dopravě, je v návaznosti na vyhlášený směnný kurz ECB (2022/C 381/04), který činí 1 euro = 24,527 Kč pro rok 2023 prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně:
 
  • 44 148,6 Kč pro jedno vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny,
  • 22 074,3 Kč pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny.


Zpět na výpis článků