Dohoda ADR 2019

Dohoda ADR 2019
10. 5. 2019 11:59:39Přeprava nebezpečných věcí - Dohoda ADR


Konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí platné od 1.1.2019 (ADR 2019) bude v českém jazyce zveřejněno ve Sbírce mezinárodních smluv v průběhu června 2019, tj. až ke konci přechodného období. Do této doby Ministerstvo dopravy zveřejňuje neoficiální překlad změn a doplňků k ADR 2019.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků