Aktuality a odborná stanoviska

Aktuality a odborná stanoviska
31.01.2022 14:47:27Přeprava nebezpečných věcí - Dohoda ADR


1) Koncem roku 2021 zasedala na Ministerstvu dopravy pracovní skupina ADR, která projednala možnost rozšíření původního stanoviska ze dne 10.4.2008 pod č.j.: 28/2008-110-SDNA/13 o přepravu prázdných nevyčištěných obalů se zbytky látek ohrožujících životní prostředí a prázdných nevyčištěných vozidel/kontejnerů/kontejnerů pro volně ložené látky se zbytky látek ohrožujících životní prostředí. Aktualizované odborné stanovisko ve vztahu k průjezdu oblastí vymezených dopravní značkou B19 je ke stažení na níže uvedeném odkazu.

Příloha:
Závěr z jednání expertní skupiny pro problematiku zákazové dopravní značky B19


2) Přeprava dezinfekčních prostředků a surovin pro výrobu dezinfekčních prostředků dle dohody ADR

Příloha:
Přeprava dezinfekčních prostředků


3) Metodické doporučení - norma pro přepravu UN 3291 ODPAD KLINICKÝ NESPECIFIKOVANÝ, J.N, 6.2, II - viz příloha
Ustanovení ADR náležející pro UN 3291

Přílohy:
Norma pro přepravu UN 3291
Ustanovení ADR náležející pro UN 3291


4) Povinnost čerpací stanice mít jmenovanou osobu bezpečnostního poradce ADR. Vzhledem k množícím se dotazům a nejednoznačným výkladům v odborných časopisech uvádíme stanovisko Ministerstva dopravy k problematice DGSA a čerpacích stanic PHM

Příloha:
Stanovisko Ministerstva dopravy k problematice DGSA a čerpacích stanic


5) Na základě pododdílu 5.4.1.1.1 odstavec h) Dohody ADR, vydalo MD souhlas k používání zápisu "Rozvoz - prodej" (viz příloha) do přepravního dokladu po území ČR a následnému provádění přepravy pod tímto pododdílem. Tento souhlas byl uveřejněn v Přepravním a tarifním věstníku číslo 43-44 dne 24.10.2007

Příloha:
Souhlas k používání zápisu

 

Zpět na výpis článků