Pracovní skupina ADR

Pracovní skupina ADR
01.11.2021 14:00:28Přeprava nebezpečných věcí - Dohoda ADR


Na základě schváleného statutu a jednacího řádu byla zřízena k 25.8.2021 „Pracovní skupina Ministerstva dopravy pro přepravu nebezpečných věcí“ (Pracovní skupina) za účelem projednávání odborných témat souvisejících s přepravou nebezpečných věcí po silnici. Pracovní skupina sdružuje odborníky s dlouholetou praxí v oboru a hlavním jejím úkolem je interpretace některých ustanovení dohody ADR. Na základě závěrů Pracovní skupiny mohou vznikat odborná stanoviska Ministerstva dopravy a též například metodická doporučení pro přepravu nebezpečných věcí.

Závěry jednání Pracovní skupiny je možno stáhnout na níže uvedeném odkazu. Závěry jednání Pracovní skupiny mají pouze doporučující a informativní charakter.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků