Školení a zkoušky řidičů ADR

Školení a zkoušky řidičů ADR
10.04.2023 17:31:00Přeprava nebezpečných věcí - Dohoda ADR

 

Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci musí být držiteli ADR Osvědčení o školení řidiče vydaného Ministerstvem dopravy, kterým se osvědčuje, že absolvovali školení a prošli úspěšně zkouškou ze zvláštních požadavků, které musí být splněny při přepravě nebezpečných věcí. Školení je prováděno dle dohody ADR ve více variantách:

- základní kurz pro přeprava kusů a volně ložených látek
- nadstavbový kurz pro přepravu látek v cisternách
- nadstavbový kurz pro přepravu látek tř. 1 (výbušné látky a předměty)
- nadstavbový kurz pro přepravu látek tř. 7 (radioaktivní látky)

Délka a rozsah školení se odvíjí od zvolené varianty a také závisí, zda-li uchazeč bude absolvovat nový kurz, obnovovací kurz nebo rozšiřovací kurz. Po absolvování školení musí uchazeč úspěšně složit závěrečný písemný test v prostorách školicí organizace před komisařem, který je jmenován Ministerstvem dopravy. Platnost ADR Osvědčení o školení řidiče je 5 let od data úspěšně vykonané zkoušky. Obnovovací školení (včetně závěrečné zkoušky) může být vykonáno kdykoliv v průběhu posledního roku platnosti ADR Osvědčení o školení řidiče a nová platnost Osvědčení bude prodloužena o dalších 5 let s tím, že bude navazovat na konec platnosti původního Osvědčení. Osvědčení bude vydáno po zaplacení správního poplatku 200 Kč.

Více informací o cenách a průběhu školení získáte u níže uvedených školicích organizací, které jsou pověřeni Ministerstvem dopravy a aktivně provádějí školení v této oblasti.

Sdružení ČESMAD BOHEMIA
Nad Sokolovnou 117/1
147 00 Praha 4 - Podolí
www.prodopravce.cz

DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001
149 00 Praha 4
www.dekra.cz

M KONZULT s.r.o.
Nad Statkem 177, Újezd
149 00 Praha 4
www.mkonzult.cz

VIKRA služby s.r.o.
Střítež 37
739 59 Střítež
www.vikra.cz

SAFENESS s.r.o.
Nové sady 988/2
602 00 Brno
www.safeness.cz

Ing. Mgr. Hana Beranová
Navrátilova 834/7
274 01 Slaný
www.beranovahana.czStáhněte si:
Zpět na výpis článků