Termíny zkoušek bezpečnostních poradců ADR

Termíny zkoušek bezpečnostních poradců ADR
23.06.2022 14:16:56Přeprava nebezpečných věcí - Dohoda ADR


Termín a místo konání                                                              Uzávěrka pro přijímání
zkoušky                                                                                           přihlášek
 

19. 07. 2022    Praha                                                                     12. 07. 2022
06. 09. 2022    Praha                                                                     30. 08. 2022
18. 10. 2022    Praha                                                                     11. 10. 2022
15. 11. 2022    Praha                                                                     08. 11. 2022
08. 12. 2022    Praha                                                                     01. 12. 2022

Upozornění: s ohledem na mimořádná opatření, která jsou spojena s onemocněním Covid-19, může být kapacita zkoušek nižší oproti zkušebnímu řádu, popř. může být zkouška zcela zrušena.

Zkoušky v těchto termínech probíhají podle zkušebního řádu platného od 15.7.2020, a mohou se k nim přihlásit nejen uchazeči o získání osvědčení bezpečnostního poradce, ale i uchazeči o prodloužení platnosti stávajících osvědčení.

Poplatek za zkoušku:

Poplatek za zkoušku ve výši 1 000,-Kč vč. DPH se hradí předem na účet Centra služeb pro silniční dopravu, s.p.o., organizace pověřené organizací zkoušky. Všechny údaje pro zaplacení poplatku obdržíte emailem po přihlášení na zkoušku použitím přihlašovacího formuláře na webových stránkách CSPSD (https://www.cspsd.cz/bezpecnostni-poradci). Platba musí být připsána na účet CSPSD nejpozději 2 dny před termínem zkoušky.

Místo konání:

Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1. Začátek zkoušky vždy od 10:00 hodin, prezence od 9.00 hod do 9.45 hod. Ministerstvo dopravy si vyhrazuje právo změny místa zkoušky, popřípadě zrušení vypsaného termínu zkoušek v případě velmi malého počtu přihlášených uchazečů. Výše uvedené oznámení bude zveřejněno též na internetových stránkách Ministerstva dopravy a Centra služeb pro silniční dopravu, s.p.o.

Organizace zkoušek:

Ministerstvo dopravy pověřilo od 1.1.2020 organizací zkoušek pro získání i prodloužení osvědčení o způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou podle bodu 1.8.3.10 Evropské dohody o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR) státní příspěvkovou organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o.

Centrum služeb pro silniční dopravu
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Email: adr@cspsd.cz
Tel.: 225 131 711
Alena Mašatová, 770 125 650
Miluše Coufalová Hrabinová, 602 189 175

Přihlašování zkoušky:

1) Pro získání osvědčení musí uchazeč:
• absolvovat školení pro zvolenou specializaci u pověřené školící organizace
• před zkouškou při prezenci prokázat svou totožnost. Bez prokázání totožnosti nebude uchazeč připuštěn ke zkoušce.
• vybrat si vhodný termín zkoušky, na který se uchazeč přihlásí na webových stránkách https://www.cspsd.cz/bezpecnostni-poradci vyplněním kontaktního formuláře
• absolvovat zkoušku nejpozději do 12 měsíců od školení, v opačném případě musí uchazeč školení absolvovat znova.
Pro rozšíření osvědčení (získání nové specializace) platí stejná pravidla jako pro získání osvědčení.

2) Pro prodloužení osvědčení musí uchazeč:
• před zkouškou při prezenci prokázat svou totožnost. Bez prokázání totožnosti nebude uchazeč připuštěn ke zkoušce.
• vybrat si vhodný termín zkoušky, na který se uchazeč přihlásí na webových stránkách https://www.cspsd.cz/bezpecnostni-poradci vyplněním kontaktního formuláře
Uchazeči o prodloužení platnosti nemají povinnost školení absolvovat, ale kvůli náročnosti zkoušky toto obnovovací školení doporučujeme.
 

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků