Přestavba silničního vozidla

Přestavba silničního vozidla
01.10.2020 21:00:00|Výroba a přestavba vozidla
Přestavba silničního vozidla

Přestavba silničního vozidla

Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla:
 • změna druhu pohonu, vestavění jiného typu motoru
 • změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení
 • změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla
 • změna kategorie vozidla

Kam se obrátit?

Přestavbu silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností (tzv. ORP), a to na základě písemné žádosti. Úřadů je po České republice 206 a jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.
Hromadnou přestavbu typu silničního vozidla povoluje Ministerstvo dopravy.

Žádost o schválení přestavby

Žádost musí obsahovat:

tabulka-prestavba.png

document.png Co s sebou na úřad?

 • ​podrobným popisem přestavby silničního vozidla
 • návrhem na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla
 • technickým popisem a výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu
 • technickým protokolem vydaným zkušební stanicí a u hromadné přestavby vozidla pověřenou zkušebnou

OTAZNIK-FINAL-(1).pngNejčastější tipy

 • Největší povolenou hmotnost silničního vozidla lze snížit jen v případě přestavby vozidla na speciální vozidlo jednoúčelového využití.
 • Přestavbou vozidla nesmí být změněna kategorie vozidla, jestliže se na nově vzniklou kategorii vztahují přísnější technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem pro brzdy vozidla, vnější hluk vozidla, emise škodlivin ve výfukových plynech vozidla nebo prvky aktivní a pasivní bezpečnosti.
 • Přestavbu vozidla výměnou karoserie lze povolit jen v rámci jedné typové řady vozidla.
 • Nahrazuje-li se nebo doplňuje-li se vozidlo novou nebo jinou součástí nebo výbavou, musí tato součást nebo výbava splňovat podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb. (o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
 • O přestavbu silničního vozidla se nejedná, jestliže výrobce vozidla prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k tomuto vozidlu.
 • V případě přestavby vozidla, včetně následné, musí zůstat zachována alespoň jedna původní podstatná část mechanismu nebo konstrukce vozidla.
 • Další podmínky pro přestavbu silničního vozidla stanovuje § 29 vyhlášky č. 341/2014 Sb. (o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích).


paragraf-final.jpgPodrobnosti najdete v těchto předpisech:
Výše správních poplatků je upravena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 27).
Lhůty jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

krizek.pngVíce informací 

Bližší informace poskytne obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde budete vyřizovat žádost.Zpět na výpis článků