Letos ještě chystáme

Letos ještě chystáme


Vnitrozemská vodní plavba


Chystáme ke spuštění ještě v tomto roce elektronické podání žádostí o vydání/výměnu jakéhokoliv průkazu způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla v případě ztráty, odcizení, poškození atd. a identifikaci a autentizaci žadatelů pomocí propojení s Národním identifikačním bodem (NIA) a pomocí bankovní identity.


Námořní plavba

Napojíme aplikaci Informační systém námořní plavba ISNP na agendové systémy Ministerstva vnitra za účelem stahování fotografií a podpisů žadatelů pro vydání průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty.