Letos ještě chystáme

Letos ještě chystáme


Informace z registru vozidel

Ještě v letošním roce spustíme elektronický výdej dat z registru silničních vozidel provozovateli nebo vlastníkovi prostřednictvím Portálu občana. Dostupné budou údaje o době, kdy vozidlo vlastnil nebo provozoval. Bude možné automaticky předvyplnit žádosti (např. změna vlastníka, provozovatele, zánik vozidla, vyřazení vozidla,  ostatní změny na vozidle…), které se používají při evidenčních úkonech v registru silničních vozidel.

Společně s tím bude možné nastavit si upozornění na končící platnost technické kontroly vozidla, a to nejen prostřednictvím datové schránky jako doposud, ale nově i skrze SMS nebo e-mail.
 

Vnitrozemská vodní plavba

Chystáme ke spuštění ještě v tomto roce elektronické podání žádostí o vydání/výměnu jakéhokoliv průkazu způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla v případě ztráty, odcizení, poškození atd. a identifikaci a autentizaci žadatelů pomocí propojení s Národním identifikačním bodem (NIA) a pomocí bankovní identity.


Námořní plavba

Napojíme aplikaci Informační systém námořní plavba ISNP na agendové systémy Ministerstva vnitra za účelem stahování fotografií a podpisů žadatelů pro vydání průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty.