Digitalizace dopravních agend

Digitalizace dopravních agend
Podle tzv. digitální ústavy bude možné nejpozději začátkem roku 2025 komunikovat se státními úřady elektronicky.

Agend ministerstva dopravy je velké množství - při jejich vyřizování jde o 5 kroků, které původně vyžadovaly obvykle dvě návštěvy úřadu
  1. ztotožnění osoby
  2. vyplnění žádosti
  3. doložení potřebných dokladů k žádosti
  4. uhrazení správního poplatku
  5. převzetí požadovaného dokladu, potvrzení atp. 
V rámci jednotlivých agend budeme tyto kroky postupně digitalizovat. Prostřednictvím Portálu občana už dnes není problém občana ztotožnit i předvyplnit žádost jeho osobními údaji. To je fakticky to, co jsme zavedli u ePodání žádosti o výměnu řidičáku on-line přes Portál občana. Fakticky tak odpadla první návštěva úřadu. V dalším kroku budou řešeny úkony, které vyžadují správní poplatek, výhledově pak rovněž doložení dalších dokladů.


digi-0.png