Dokumenty

Zrušit filtry

Přepravní a tarifní věstník 5/2024

Evidence přípravy staveb dle směrnice V-1/2012 pro rozpis globálních položek

Evidence přípravy staveb dle směrnice V-1/2012 pro rozpis globálních položek Dle směrnice V-1/2012 v platném znění jsou 3x ročně projednávány rozpisy přípravy projektů u jednotlivých resortních organizací ŘSD ČR, Správa železnic, ŘVC ČR a stejně tak u státních podniků povodí. Pravidelně dochází 3x ročně k aktualizaci přidělených finančních prostředků a k úpravě činností dle současného...

Přepravní a tarifní věstník 4/2024

Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v roce 2024

Podpora historických železničních vozidel přispívá k zachování technického a kulturního dědictví České republiky a je vyhlašována každý rok. Cílem programu je obnovení provozu historických železničních vozidel nebo jejich vystavování. Zájemci o finanční podporu mohou letos předkládat své investiční záměry do 30. dubna 2024. Alokace programu je stanovena ve výši 5 mil. Kč. Schválený...

Rozpočet MD za rok 2024

Rozpočet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy (dále kapitola MD) je součástí státního rozpočtu ČR. Kompletní státní rozpočet je zveřejněn na stránkách Ministerstva financí ČR ve formě zákona č. 433/2023 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2024.  Mezi hlavní výdajové priority rozpočtu kapitoly MD jsou pro rok 2024 zařazeny:Výdaje na financování společných...

Seminář "Kombinovaná doprava pro logistiku"

Jednalo se o členy úzkého vedení společností z oblasti silniční dopravy, výrobních firem, logistických společností, železniční dopravy a operátorů kombinované dopravy. Nechyběli ani zástupci odborného školství a státní správy. Velice rádi jsme uvítali i zahraniční hosty ze Slovenska a Švýcarska. Zpětná vazba od účastníků semináře nás zavazuje k tomu, aby právě skončený seminář nebyl...

Přepravní a tarifní věstník 2/2024

Věstník dopravy 1/2024

Celkem dokumentů:1376