Ekologická likvidace autovraku

Ekologická likvidace autovraku
01.10.2020 2:00:00|Registr vozidel
Ekologická likvidace autovraku

Doklad o ekologické likvidaci vozidla (potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků)

Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků je součástí nutných podkladů k trvalému vyřazení vozidla z registru vozidel.

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník nebo provozovatel vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla. 

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.
Tato povinnost se týká nejen vlastníků vozidel, ale i obcí, na které tato povinnost přechází v případě nemožnosti zjistit vlastníka vozidla.
Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu autovraků: 
  • zkontroluje, zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla
  • předá předávající osobě bezplatně písemné potvrzení o převzetí autovraku
Seznam sběrných míst: 

Program Prostředí pro život - Technologická agentura ČRdocument.png Co budete potřebovat s sebou?

  • doklad totožnosti v originále (občanský průkaz)
  • u firemních vozidel originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku
  • technický průkaz vozidla, byl-li vydán
  • osvědčení o registraci vozidla, pokud technický průkaz vozidla nebyl vydán

krizek.png  Obecní úřad může uložit pokutu až do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že se zbaví autovraku v rozporu s tímto zákonem​.

Podrobnosti najdete v těchto předpisech:   paragraf-final.jpg
Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 

krizek.pngVíce informací 

Bližší informace poskytne obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde budete žádost vyřizovat.

Infolinka Ministerstva dopravy
telefon: +420 222 266 759
 

 Zpět na výpis článků