Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti
Ministerstvo dopravy se zavazuje ke zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.mdcr.cz.  
 

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. z důvodu prvků nesouladu uvedených níže. Upozorňujeme, že pro vyhledávání je použit vyhledávací formulář závislý na JavaScriptu vzhledem k náročnosti realizace řešení bez JavaScriptu.
 

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný: 

Internetové stránky obsahují fotografie a další obrázky jako doplňkovou alternativu k již existujícímu textovému obsahu. Náhledové fotografie či obrázky ve fotogaleriích nemají všude textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text, případně text není dostatečně konkrétní či smysluplný (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativního textu ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona).

Pro vizuální znázornění textových bloků není k dispozici mechanismus, který umožňuje dosažení řádkování v rámci odstavců v intervalu alespoň 1,5. Mezery mezi odstavci nejsou alespoň 1,5 krát větší než řádkování použité v rámci odstavců. (úroveň AAA)

K dispozici není nápověda vztahující se ke kontextu. (úroveň AAA)

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 13.11.2021. 

Prohlášení bylo vypracováno posouzením pracovníky Odboru komunikace Ministerstva dopravy. 

Prohlášení bylo revidováno dne 19. 10. 2023
 

Využití obsahu

Pokud není uvedeno jinak, podléhá veškerý obsah webových stránek licenci Creative Commons: Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
 

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete zaslat na adresu posta@mdcr.cz .
 

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Ministerstvo dopravy
Odbor komunikace
Nábřeží L. Svobody 1222/12, Praha 1, 110 15  

Postupy pro prosazování práva 

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura 
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
e-mail: pristupnost@dia.gov.cz