Veřejné zakázky a prodej/pronájem majetku

Veřejné zakázky a prodej/pronájem majetku

Ministerstvo dopravy je veřejným zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a k zadávání veřejných zakázek využívá následující elektronické nástroje.

Aktivní profil zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMD (též URL: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=MD)

Aktivní elektronický nástrojhttps://nen.nipez.cz/profil/mdcr. Tento elektronický nástroj slouží rovněž jako druhý profil zadavatele dle § 214 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Neaktivní profil zadavatele, který sloužil jako elektronické tržiště: https://www.tendermarket.cz/Z00000514.profil
 

 

Prodej/pronájem majetku

Vnitrorezortní nabídky vyžadované zákonem č. 219/2000 Sb. jsou uveřejňovány na webových stránkách jednotlivých rezortních organizací.


 

Položek celkem: 0