Dokumenty

Zrušit filtry

Metodika detekce nezákonného ovlivňování signálu GNSS prostřednictvím využití systému ADS-B

Výzkumná činnost

Koncesovaná živnost vnitrozemská vodní doprava

  Obsahovou náplní koncesované živnosti vnitrozemská vodní doprava je souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob, věcí, případně zvířat, jakož i přemísťování plavidel samých po vnitrozemských vodních cestách pro cizí potřebu s výjimkou plovoucích strojů, plovoucích zařízení a jiných ovladatelných plovoucích těles.  Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb....

Oddělení vnitrozemské vodní dopravy

Působí v oblasti zpracování věcných záměrů zákonů a prováděcích předpisů v oblasti vnitrozemské plavby, přípravy podkladů pro návrhy zákonů a zajištění jejich projednávání ve spolupráci s odborem legislativy. Vyjadřuje se k žádostem o udělování koncesí pro provozování vodní dopravy. Zabývá se problematikou koncepcí lodního parku, jeho obnovy a související problematiky. Zabezpečuje činnost...

Podpora vodní dopravy

Evropská norma, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby ES-TRIN 2023

Přepravní a tarifní věstník 5/2023

Přepravní a tarifní věstník 4/2023

Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Celkem dokumentů:1222