Dokumenty

Zrušit filtry

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě, zpráva o prosazování nařízení

Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen „nařízení") vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě v Evropské unii. V zásadě se nařízení vztahuje na „linkovou dopravu" (jinými slovy na služby poskytované v určených intervalech a na určených trasách, přičemž cestující mohou nastupovat a...

Hodnotící zpráva dostupnosti vozidel na linkách Ex6 a R16

Přepravní a tarifní věstník 10/2023

Informace pro řidiče

 Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů (dále jen „Ministerstvo dopravy“), si Vás dovoluje informovat, že od 28.04.2023 je na Portálu dopravy možné stáhnout výpis z evidenční karty řidiče, který bude vyhotoven v souladu s právními předpisy, tj. bude vyhotoven dálkovým přístupem do centrálního registru řidičů ve smyslu § 9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních...

Vlakem do budoucnosti

SHRNUTÍ Zrychlování české železnice, zvyšování její kvality a četnosti spojů zvyšuje poptávku po železniční dopravě. To také vede k většímu vytížení hlavních tratí, které je již limitem pro další rozvoj. Česká republika zároveň čelí výzvám v mnoha oblastech, jako je například potřeba zlepšit dostupnost našich metropolí, více zapojit odlehlé nebo strukturálně postižené regiony do hospodářského...

Vysokorychlostní tratě (VRT)

Vlakem do budoucnostiNovostavba železniční tratě Praha-DrážďanyPlán výstavby vysokorychlostních tratí v ČR má poprvé jasné obrysy, schválila ho vládaDalší informace o VRT: •  aktuální Informace o průběhu přípravy VRT (Správa železnic)  

Konec platnosti některých průkazů způsobilosti vydaných SPS

Do 31. 12. 2019 bude probíhat IV. etapa výměny některých průkazů způsobilosti ve vnitrozemské vodní dopravě. V této etapě má dojít k výměně následujících průkazů:průkazy vůdců malých plavidel, které byly vydány v období od 1. 1. 2001 do 31. 1. 2006,mezinárodní průkazy vůdců rekreačních plavidel, které byly vydány v období od...

Statistická zjišťování ve vnitrozemské vodní dopravě

Sběr statistických dat ve vnitrozemské vodní dopravě se řídí zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona vyhlašuje Český statistický úřad každý rok program statistických zjišťování.Statistické výkazyhttps://www.sydos.cz/cs/sysressz.htmDotazy k zasílání statistických údajů můžete směřovat na Odbor vodní dopravy: Ing. Jiří Böhm...

Přepravní a tarifní věstník 9/2023

Věstník dopravy 5/2023

Celkem dokumentů:1349