Stanovení směnného kurzu vůči euru pro přepočet finanční způsobilosti pro rok 2024

Stanovení směnného kurzu vůči euru pro přepočet finanční způsobilosti pro rok 2024
07.11.2023 14:03:24Legislativa a často kladené dotazy

Ministerstvo dopravy v souladu s ustanovením článku 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, v platném znění, oznamuje stanovení směnného kurzu pro nadcházející kalendářní rok v následující výši:
 
Pro rok 2024 v souladu se směnnými kurzy vyhlášenými Evropskou centrální bankou (C/2023/75) činí
1 euro = 24,460 Kč.
 
V návaznosti na výše uvedený kurz je podnikatel v silniční dopravě, jehož vozový park se sestává z vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3,5 tuny bez ohledu na to, jsou-li používány ve vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravě, a vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která používá v mezinárodní dopravě, povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně:
 

  • 220 140,- Kč pro jedno vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 tun,
  • 122 300,- Kč pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 3,5 tuny,
  • 22 014,- Kč pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny.
 
Podnikatel v silniční dopravě, jehož vozový park sestává výhradně z vozidel, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 2,5 tuny, avšak současně nepřevyšuje 3,5 tuny, a která používá v mezinárodní dopravě, je povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně:
 
  • 44 028,-  Kč pro jedno vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny,
  • 22 014,- Kč pro každé další vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 2,5 tuny, avšak nepřevyšující 3,5 tuny

Pro úplnost pak uvádíme, že pro rok 2023 v souladu se směnnými kurzy vyhlášenými Evropskou centrální bankou (2022/C 381/04) činí 1 euro = 24,527 Kč.Zpět na výpis článků