Dokumenty

Zrušit filtry

Rozpočet MD za rok 2023

Rozpočet kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy (dále kapitola MD) je součástí státního rozpočtu ČR. Kompletní státní rozpočet je zveřejněn na stránkách Ministerstva financí ČR ve formě zákona č. 449/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2023.  Mezi hlavní výdajové priority rozpočtu kapitoly MD jsou pro rok 2023 zařazeny:Výdaje na financování společných...

Informace o nominacích do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu

V souladu s ustanovením § 13 nominačního zákona Ministerstvo dopravy zveřejňuje na svých internetových stránkách seznam nominací do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, funkce, na níž je uchazeč nominován.  Zde uvedení uchazeči doložili splnění podmínek stanovených § 11 nominačního zákona.1)  ...

Kontakty na oddělení vnitrozemské vodní dopravy

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Oddělení vnitrozemské plavby nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15  Praha 1_______________________________________Ing. Vojtěch Dabrowski vedoucí oddělení vnitrozemské vodní dopravy tel. 225 131 335vojtech.dabrowski@mdcr.czIng. Jiří Böhm technická agenda tel. 225 131 213jiri.bohm@mdcr.czMgr. Karolína Csillagová tel.  225 131 326karolina...

Finanční způsobilost – aktuální kurz pro rok 2023 a novinky v prokazování FZ

Stanovení směnného kurzu vůči euru pro přepočet finanční způsobilosti pro rok 2023 Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1055 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční doprav, musí podnikatelé v silniční dopravě, kteří provozují mezinárodní...

Přepravní a tarifní věstník 2/2023

Věstník dopravy 1/2023

Přepravní a tarifní věstníky 2023

Věstníky dopravy 2023

Celkem dokumentů:1328