Dokumenty

Zrušit filtry

Informace pro řidiče

 Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů (dále jen „Ministerstvo dopravy“), si Vás dovoluje informovat, že od 28.04.2023 je na Portálu dopravy možné stáhnout výpis z evidenční karty řidiče, který bude vyhotoven v souladu s právními předpisy, tj. bude vyhotoven dálkovým přístupem do centrálního registru řidičů ve smyslu § 9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních...

Vlakem do budoucnosti

SHRNUTÍ Zrychlování české železnice, zvyšování její kvality a četnosti spojů zvyšuje poptávku po železniční dopravě. To také vede k většímu vytížení hlavních tratí, které je již limitem pro další rozvoj. Česká republika zároveň čelí výzvám v mnoha oblastech, jako je například potřeba zlepšit dostupnost našich metropolí, více zapojit odlehlé nebo strukturálně postižené regiony do hospodářského...

Vysokorychlostní tratě (VRT)

Vlakem do budoucnostiNovostavba železniční tratě Praha-DrážďanyPlán výstavby vysokorychlostních tratí v ČR má poprvé jasné obrysy, schválila ho vládaDalší informace o VRT: •  aktuální Informace o průběhu přípravy VRT (Správa železnic)  

Konec platnosti některých průkazů způsobilosti vydaných SPS

Do 31. 12. 2019 bude probíhat IV. etapa výměny některých průkazů způsobilosti ve vnitrozemské vodní dopravě. V této etapě má dojít k výměně následujících průkazů:průkazy vůdců malých plavidel, které byly vydány v období od 1. 1. 2001 do 31. 1. 2006,mezinárodní průkazy vůdců rekreačních plavidel, které byly vydány v období od...

Statistická zjišťování ve vnitrozemské vodní dopravě

Sběr statistických dat ve vnitrozemské vodní dopravě se řídí zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona vyhlašuje Český statistický úřad každý rok program statistických zjišťování.Statistické výkazyhttps://www.sydos.cz/cs/sysressz.htmDotazy k zasílání statistických údajů můžete směřovat na Odbor vodní dopravy: Ing. Jiří Böhm...

Přepravní a tarifní věstník 9/2023

Věstník dopravy 5/2023

Formulář pro kmitočtovou koordinaci

Státní plán bezpečnosti 2023-2025

Školení bezpečnostních poradců ADR

Oznámení subjektů schválených Ministerstvem dopravy pro provádění školení bezpečnostních poradců podle 1.8.3 ADR pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou.   Sdružení ČESMAD BOHEMIA Nad Sokolovnou 117/1 147 00 Praha 4 - Podolíwww.prodopravce.czDEKRA CZ a.s. Türkova 1001 149 00 Praha 4www.dekra.cz M KONZULT s.r.o. Nad Statkem 177, Újezd 149 00 Praha 4www.mkonzult.cz...

Celkem dokumentů:1377