Informace pro řidiče

Informace pro řidiče
17.05.2023 8:00:00Dopravní psychologové
 

Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů (dále jen „Ministerstvo dopravy“), si Vás dovoluje informovat, že od 28.04.2023 je na Portálu dopravy možné stáhnout výpis z evidenční karty řidiče, který bude vyhotoven v souladu s právními předpisy, tj. bude vyhotoven dálkovým přístupem do centrálního registru řidičů ve smyslu § 9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Tuto službu ocení zejména řidiči-profesionálové, kteří tento komplexní přehled svých řidičských údajů předkládají zaměstnavateli. V rámci zákona o silničním provozu se s evidenční kartou řidiče (výpisem údajů z registru řidičů) pracuje také při podrobení se dopravně psychologickému vyšetření.
 
S ohledem na výše uvedené Vás upozorňujeme, že od 28.04.2023 osoba podrobující se dopravně psychologickému vyšetření podle § 87a odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), může předložit psychologovi provádějícímu vyšetření výpis svých údajů z registru řidičů, který není starší než 30 dní, který je pořízen z portálu dopravy.Zpět na výpis článků