Metodické stanovisko - vydávání posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření

Metodické stanovisko - vydávání posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření
13.02.2018 9:32:03Dopravní psychologové
V souvislosti s vydáváním posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření, který
se vydává podle § 87a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, Vám, pro jednotný
postup v oblasti provádění dopravně psychologického vyšetření, v příloze předkládáme následující metodické
stanovisko.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků