Dokumenty

Zrušit filtry

Metodika detekce nezákonného ovlivňování signálu GNSS prostřednictvím využití systému ADS-B

Tento dokument popisuje metodiku pro detekci nezákonného ovlivňování signálu GNSS. Satelitní navigace je významným zdrojem dat pro bezpečné vedení letu po zamýšlené trajektorii. Nepřesnost či nedostupnost těchto dat může mít vliv na bezpečnost provozu. Způsob detekce úmyslného rušení signálu GNSS pomocí systému ADS-B je zpracován v rámci projektu „Výzkum vlivu rušení GNSS signálu v...

Přepravní a tarifní věstník 6/2023

Koncesovaná živnost vnitrozemská vodní doprava

  Obsahovou náplní koncesované živnosti vnitrozemská vodní doprava je souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob, věcí, případně zvířat, jakož i přemísťování plavidel samých po vnitrozemských vodních cestách pro cizí potřebu s výjimkou plovoucích strojů, plovoucích zařízení a jiných ovladatelných plovoucích těles.  Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb....

Evropská norma, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby ES-TRIN 2023

Přepravní a tarifní věstník 5/2023

Přepravní a tarifní věstník 4/2023

Informace k průkazům způsobilosti k vedení námořní jachty

Informace o teoretických zkouškách způsobilosti k vedení námořní jachty a vypsaných termínech státních dozorůPro zájemce o zkoušky:ZDE NAJDETE AKTUÁLNĚ NAHLÁŠENÉ TERMÍNY TEORETICKÝCH ZKOUŠEK PRO ZÍSKÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTYV tabulce najdete i informaci, které školící středisko zkoušku organizuje (pokud máte zájem se zkoušky zúčastnit, prosím kontaktujte přímo...

Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v roce 2023

V příloze uvádíme pravidla a dokumentaci programu č. 127 67 „Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel v období 2021 – 2023“. Program byl MF schválen dne 11. 3. 2021.   Pro program je vyčleněno pro rok 2023 5 mil. Kč a projektové žádosti je možné předkládat do 30. 4. 2023.

Celkem dokumentů:1328