Dokumenty

Zrušit filtry

Přepravní a tarifní věstník 11/2023

Termíny zkoušek a způsob přihlášení jachtařů

V tabulcejsou uvedeny nejbližší nahlášené termíny zkoušek způsobilosti velitelů námořních jachet, spolu s informací které školící středisko zkoušku organizuje (pokud máte zájem se zkoušky zúčastnit, prosím kontaktujte přímo školící středisko, nikoliv MD). Seznam školících střediskek naleznete rovněž na našem webu. Dále v příloze najdete potřebný formulář pro přihlášení ke zkoušce.

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě, zpráva o prosazování nařízení

Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen „nařízení") vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě v Evropské unii. V zásadě se nařízení vztahuje na „linkovou dopravu" (jinými slovy na služby poskytované v určených intervalech a na určených trasách, přičemž cestující mohou nastupovat a...

Hodnotící zpráva dostupnosti vozidel na linkách Ex6 a R16

Přepravní a tarifní věstník 10/2023

Informace pro řidiče

 Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů (dále jen „Ministerstvo dopravy“), si Vás dovoluje informovat, že od 28.04.2023 je na Portálu dopravy možné stáhnout výpis z evidenční karty řidiče, který bude vyhotoven v souladu s právními předpisy, tj. bude vyhotoven dálkovým přístupem do centrálního registru řidičů ve smyslu § 9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních...

Vlakem do budoucnosti

SHRNUTÍ Zrychlování české železnice, zvyšování její kvality a četnosti spojů zvyšuje poptávku po železniční dopravě. To také vede k většímu vytížení hlavních tratí, které je již limitem pro další rozvoj. Česká republika zároveň čelí výzvám v mnoha oblastech, jako je například potřeba zlepšit dostupnost našich metropolí, více zapojit odlehlé nebo strukturálně postižené regiony do hospodářského...

Vysokorychlostní tratě (VRT)

Vlakem do budoucnostiNovostavba železniční tratě Praha-DrážďanyPlán výstavby vysokorychlostních tratí v ČR má poprvé jasné obrysy, schválila ho vládaDalší informace o VRT: •  aktuální Informace o průběhu přípravy VRT (Správa železnic)  

Konec platnosti některých průkazů způsobilosti vydaných SPS

Do 31. 12. 2019 bude probíhat IV. etapa výměny některých průkazů způsobilosti ve vnitrozemské vodní dopravě. V této etapě má dojít k výměně následujících průkazů:průkazy vůdců malých plavidel, které byly vydány v období od 1. 1. 2001 do 31. 1. 2006,mezinárodní průkazy vůdců rekreačních plavidel, které byly vydány v období od...

Celkem dokumentů:1360