Dokumenty

Dokumenty
Systém vstupu/výstupu (EES) a Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)
Systém vstupu/výstupu (EES) a Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)
Metodické vedení v oblasti liniového zákona
Metodické vedení v oblasti liniového zákona
Přepravní a tarifní věstník 1/2022
Přepravní a tarifní věstníky 2022
Věstník dopravy 1/2022
Metodika pro převod vozidel
Metodická pomůcka pro zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících přístupných pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ve veřejné linkové dopravě
Příslušné orgány ADR
Přepravní a tarifní věstník 25/2021
Věstník dopravy 13/2021

Celkem dokumentů:1122