Dokumenty

Zrušit filtry

Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Školení bezpečnostních poradců ADR

Oznámení subjektů schválených Ministerstvem dopravy pro provádění školení bezpečnostních poradců podle 1.8.3 ADR pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou.   Sdružení ČESMAD BOHEMIA Nad Sokolovnou 117/1 147 00 Praha 4 - Podolíwww.prodopravce.czDEKRA CZ a.s. Türkova 1001 149 00 Praha 4www.dekra.cz M KONZULT s.r.o. Nad Statkem 177, Újezd 149 00 Praha 4www.mkonzult.cz...

Přepravní a tarifní věstník 8/2023

Námořní lékaři, osvědčení MLC

V příloze najdete: Seznam pověřených lékařů k posuzováním zdravotní způsobilosti členů posádek námořních obchodních lodí ve smyslu ustanovení Přílohy úmluvy STCW ve znění novel Pravidlo I/9, odst. 2, Předpisu STCW Část A-I/9 odstavec 4 a podle § 48 odst. 2 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.  

Seznam lékařů pověřených k posuzováním zdravotní způsobilosti velitelů jachet

V příloze najdete: Seznam lékařů pověřených posuzováním zdravotní způsobilosti velitelů námořních jachet ve smyslu § 48 odst. 2 v rozsahu § 49 odst. 4 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě  

Dohoda ADR 2023

V částce 10 pod číslem 15/2023 byla ve Sbírce mezinárodních smluv uveřejněna Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí platná pro roky 2023 a 2024 - ADR 2023. Níže jsou přiloženy soubory ke stažení. Anglickou verzi dohody ADR 2023 lze nalézt na stránkách EHK OSN na tomto odkazu:ADR 2023 - Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road | UNECE

Školení a zkoušky řidičů ADR

Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci musí být držiteli ADR Osvědčení o školení řidiče vydaného Ministerstvem dopravy, kterým se osvědčuje, že absolvovali školení a prošli úspěšně zkouškou ze zvláštních požadavků, které musí být splněny při přepravě nebezpečných věcí. Školení je prováděno dle dohody ADR ve více variantách: - základní kurz pro přeprava kusů a volně ložených látek ...

Pověřování k provádění školení posádek lodí vnitrozemské plavby

Odbor vodní dopravy Ministerstva dopravy vydává, na základě zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě v platném znění, oprávnění pro školení v oblastech:   Školení pro získání osvědčení na provozní nebo řídící úrovni člena posádky plavidlaŠkolení pro získání osvědčení odborníka na přepravu cestujícíchBezpečnostní školení, které je podmínkou pro získání osvědčení pomocného...

Přepravní a tarifní věstník 7/2023

Vnitrozemská doprava - oblast zaměření

Působnost oddělení vnitrozemské plavbyPůsobí v oblasti zpracování věcných záměrů zákonů a prováděcích předpisů v oblasti vnitrozemské plavby, přípravy podkladů pro návrhy zákonů a zajištění jejich projednávání ve spolupráci s odborem legislativy. Vyjadřuje se k žádostem o udělování koncesí pro provozování vodní dopravy. Zabývá se problematikou koncepcí lodního parku, jeho obnovy a související...

Celkem dokumentů:1304