Dokumenty

Dokumenty
Koncesovaná živnost vnitrozemská vodní doprava
Koncesovaná živnost vnitrozemská vodní doprava
Digitální tachograf - dokumenty ke stažení
Obecní úřady s rozšířenou působností - seznam s kontakty úředníků
Mapa obecních úřadů, stanic technické kontroly (STK) a stanic měření emisí (SME)
Mapa obecních úřadů, stanic technické kontroly (STK) a stanic měření emisí (SME)
Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření
Přepravní a tarifní věstník 13/2018
Věstník dopravy 7/2018
Novely vyhlášek v oblasti vnitrozemské plavby 2018
Informace o kursech STCW
Mezinárodně platné průkazy a osvědčení STCW vystavované v ČR

Celkem dokumentů:669