Statistiky

Statistiky
Souhrnné počty prohlídek provedených po jednotlivých STK
Hodnocení způsobilosti a průměrného počtu závad vozidel při pravidelných TP 2016
Celkové souhrnné počty prohlídek provedených na STK
Statistiky přestupků a trestných činů za rok 2016
Statistiky bodovaných řidičů za rok 2016
Statistika končících řidičských průkazů v roce 2017
Řidičské průkazy
Ročenky dopravy ČR
Formuláře statistických výkazů Ministerstva dopravy (schválené formuláře výkazů)
Elektronický sběr formulářů statistických výkazů Ministerstva dopravy

Celkem dokumentů:728