Statistiky

Statistiky
Statistika končících řidičských průkazů v roce 2017
Statistika končících řidičských průkazů v roce 2017
Souhrnné počty prohlídek provedených po jednotlivých STK
Hodnocení způsobilosti a průměrného počtu závad vozidel při pravidelných TP 2016
Celkové souhrnné počty prohlídek provedených na STK
Statistiky přestupků a trestných činů za rok 2016
Statistiky bodovaných řidičů za rok 2016
Řidičské průkazy
Ročenky dopravy ČR
Formuláře statistických výkazů Ministerstva dopravy (schválené formuláře výkazů)
Elektronický sběr formulářů statistických výkazů Ministerstva dopravy

Celkem dokumentů:728