Statistiky

Statistiky
Statistiky přestupků a trestných činů za rok 2016 - 1. pololetí
Rozvoj dopravního sektoru v roce 2015
Organizace odvětví dopravy v zakladatelské a zřizovatelské působnosti Ministerstva dopravy k 31.12.2015
Plnění státního rozpočtu ČR
Vybrané ukazatele ekonomiky ČR
Odvětvová struktura HDP
Indexy životních nákladů domácností
Počty jednotek v registru ekonomických subjektů ČSÚ celkem
Počty jednotek v odvětví dopravy a skladování v registru ekonomických subjektů ČSÚ podle druhu
Průměrný evidenční počet zaměstnanců

Celkem dokumentů:733