Statistiky

Statistiky
Celkové investiční výdaje do dopravní infrastruktury
Celkové výdaje na opravy a údržbu dopravní infrastruktury
Investiční výdaje do dopravní infrastruktury ze SFDI
Dotace do pravidelné veřejné přepravy osob
Hrubá peněžní vydání na dopravu - průměry na hlavu za rok
Průměrné ceny pohonných hmot
Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v dopravě
Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v pozemní a potrubní dopravě
Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v ostatní pozemní osobní dopravě
Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v silniční nákladní dopravě a stěhovacích službách

Celkem dokumentů:728