Statistiky

Statistiky
Plnění státního rozpočtu ČR
Vybrané ukazatele ekonomiky ČR
Odvětvová struktura HDP
Indexy životních nákladů domácností
Počty jednotek v registru ekonomických subjektů ČSÚ celkem
Počty jednotek v odvětví dopravy a skladování v registru ekonomických subjektů ČSÚ podle druhu
Průměrný evidenční počet zaměstnanců
Průměrné hrubé měsíční mzdy na fyzické osoby
Zahraniční obchod (běžné ceny)
Tvorba hrubé přidané hodnoty v odvětví dopravy

Celkem dokumentů:739