Statistiky

Statistiky
Průměrné hrubé měsíční mzdy na fyzické osoby
Zahraniční obchod (běžné ceny)
Tvorba hrubé přidané hodnoty v odvětví dopravy
Celkové investiční výdaje do dopravní infrastruktury
Celkové výdaje na opravy a údržbu dopravní infrastruktury
Investiční výdaje do dopravní infrastruktury ze SFDI
Dotace do pravidelné veřejné přepravy osob
Hrubá peněžní vydání na dopravu - průměry na hlavu za rok
Průměrné ceny pohonných hmot
Základní ekonomické ukazatele právnických a fyzických osob v dopravě

Celkem dokumentů:733