Router Cisco

Router Cisco
Ředitelství silnic a dálnic ČR, jemuž podle zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje dne 12. října 2018 výběrové řízení na prodej movitého majetku: Router Cisco 1721 ve vlastnictví České republiky.

Minimální kupní cena je 480 Kč včetně DPH 21%.

Uzávěrka podání nabídek je dne 14. listopadu 2018 do 08:00 hodin včetně

Popis předmětného movitého majetku:

Router Cisco 1721 rok výroby 2004 inventární číslo 11-PR-000130.
Vzhledem k tomu, že není známo, jak je router nastaven a zabezpečen, je poměrně obtížné jej konfigurovat a začlenit do LAN/WAN sítě.
Jedná se o použitou movitou věc.

router.PNG

Nabídky lze zasílat pouze písemně v zalepené obálce nadepsané nápisem "2. kolo Výběrového řízení č.286/17 - prodej movitého majetku ICT - NEOTVÍRAT !!!" na adresu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice
Hlaváčova 902
530 02 Pardubice

Úplné znění oznámení 2. kolo o výběrovém řízení č. 286/17 a jeho podmínkách si mohou zájemci vyžádat na kontaktu: monika.petranova@rsd.cz .
V případě technických dotazů kontaktujte: michael.stanovsky@rsd.cz .