Servery a Fortigate

Servery a Fortigate

Ředitelství silnic a dálnic ČR, jemuž podle zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje dne 1. listopadu 2018 výběrové řízení na prodej movitého majetku ICT ve vlastnictví České republiky.

Minimální kupní cena včetně DPH 21%
 
Název majetku Inv. číslo Rok výroby Minimální kupní cena
Server IBM X3650 bez disků 01-ST-000635 2007 680 Kč
Server IBM X3650 bez disků 01-ST-000788 2008 760 Kč
Fortigate FG-80CM 01-ST-000967 2009 600 Kč
Fortigate FG-80CM 01-ST-000968 2009 600 Kč

Uzávěrka podání nabídek je dne 14. listopadu 2018 do 08:00 hodin včetně.

Popis předmětného movitého majetku 

server.PNG


Server IBM X3650 bez disků rok výroby 2007 inv. č. 01-ST-000635
Konfigurace: Procesor XEON 2,33 GHz, paměť 2GB, HDD 4x 146GB
Jedná se o použitou funkční movitou věc

Server IBM X3650 bez disků rok výroby 2008 inv. č. 01-ST-000788
Konfigurace: Procesor XEON 2x 2GHz GHz, paměť 2x 2GB, HDD 2x 72GB
Jedná se o použitou funkční movitou věc
fortigate-(1).PNG
Fortigate FG-80CM rok výroby 2009 inv. č. 01-ST-000967 Konfigurace: Porty: WAN 10/100/1000 RJ45: 2; interní porty 10/100 RJ45: 6; počet USB:2; Výkon: 1518 Byte UDP/700 Mbps, 512 Byte UDP/350 Mbps; počet politik: 2000; Spotřeba 32W
Jedná se o použitou funkční movitou věc.

Fortigate FG-80CM rok výroby 2009 inv. č. 01-ST-000968 Konfigurace: Porty: WAN 10/100/1000 RJ45: 2; interní porty 10/100 RJ45: 6; počet USB:2; Výkon: 1518 Byte UDP/700 Mbps, 512 Byte UDP/350 Mbps; počet politik: 2000; Spotřeba 32W
Jedná se o použitou funkční movitou věc.
Nabídky lze zasílat pouze písemně v zalepené obálce nadepsané nápisem "2. kolo Výběrového řízení č.92-18 - prodej movitého majetku ICT - NEOTVÍRAT !!!" na adresu
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice
Hlaváčová 902
530 02 Pardubice

Úplné znění oznámení si mohou zájemci vyžádat na kontaktu: monika.petranova@rsd.cz

V případě technických dotazů kontaktujte: michael.stanovsky@rsd.cz