Registration of Ukrainian vehicles

Registration of Ukrainian vehicles
27/09/2023 13:39:56|Registry of motor vehicles
Registration of Ukrainian vehicles

Ukrainian citizens are now obliged to register the vehicles they use in the Czech Republic. The vehicle is registered with the local municipal office with extended jurisdiction where the Vehicle Registry is located. The registration is free of charge. Citizens of Ukraine who are already resident in the Czech Republic can register their car from 1 October 2023.

Нижче українською

Those who operate a vehicle with a Ukrainian registration plate on the territory of the Czech Republic must be registered in the Ukrainian Vehicles Registry within 7 days of being granted temporary protection or a visa to tolerate. This measure is effective from 1 January 2024. This obligation applies to vehicles already operating on the territory of the Czech Republic from 1 October 2023 to 31 December 2023.
This condition does not apply to international traffic.
 

How to register

Who to turn to?

You can contact any municipal office of the municipality with extended jurisdiction that keeps the Vehicle Registry. You will find their list on the map below.


document.png What to bring to the office?

  • The identity document of the person making the application.
  • The power of attorney if the applicant who shall be registered as the Operator will not be registering the vehicle himself/herself. The power of attorney must have a legally verified signature.
  • The vehicle registration certificate or technical certificate of the vehicle.
  • The Declaration of Operator – the document attached that must be completed and submitted to the relevant authority. The form must be completed according to the template, in particular: the name of the operator, if applicable, the address of residence, the date of birth, the birth number (if any) and the number of the identity card or travel document if the applicant is a natural person. If the operator is a natural person or a legal person, you must complete the business name or name, the address of the registered office and the identification number (if assigned).

Registration in the Ukrainian Vehicles Registry is free of charge without any administrative fee (no fee applies even when recording any changes in the data).

 From 1 January 2024 it is an offence to drive a Ukrainian vehicle without operator's registration! 


Refer to these regulations for details:

  • Act No. 173/2023 Coll., amending Act No. 325/1999 Coll., on asylum, as later amended, Act No. 326/1999 Coll. on the residence of foreigners in the territory of the Czech Republic and on amending certain acts, as later amended, and other related acts.

 

krizek.png More information

For more information please contact the municipal office of the municipality with extended jurisdiction where you will be applying.


Ministry of Transport Hotline phone: +420 222 266 759
(on working days from 9:00 to 17:00)Реєстрація українських транспортних засобів
Громадяни України тепер зобов'язані зареєструвати транспортний засіб, який вони використовують на території Чеської Республіки. Реєстрація транспортного засобу здійснюється в управлінні муніципалітету з розширеними повноваженнями, де знаходиться реєстр водіїв. Реєстрація є безкоштовною. Громадяни України, які вже проживають на території Чеської Республіки, можуть реєструватися з 1 жовтня 2023 року.

Водії, що використовують транспортні засоби з українськими реєстраційними номерами на території Чеської Республіки, повинні зареєструватися в реєстрі українських транспортних засобів не пізніше, ніж через 7 днів після надання тимчасового захисту або візи толерантності (vízum strpění). Ця постанова набуває чинності з 1 січня 2024 р. Для транспортних засобів, які вже перебувають на території Чеської Республіки, це зобов’язання діє з 01.10.2023 р. до 31.12.2023 р. Це зобов’язання не поширюється на міжнародні перевезення.

Процедура реєстрації
Куди звернутися?

Ви можете звернутися до будь-якого управління муніципалітету з розширеними повноваженнями, де ведеться реєстр транспортних засобів. Їх перелік можна знайти на карті нижче.
Що потрібно принести в управління?
  • Документ, що посвідчує особу, яка подає заяву.
  • Довіреність, якщо замість заявника, який буде зареєстрований як власник транспортного засобу, реєструвати транспортний засіб буде інша особа. Довіреність повинна містити нотаріально завірений підпис власника.
  • Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або технічний паспорт.
  • Заява оператора транспортного засобу – документ в додатку, який необхідно заповнити та подати до відповідного органу. Форма має бути заповнена згідно з інструкціями на бланку, зокрема: ім’я (або імена) та прізвище оператора, адреса місця проживання, дата народження, персональний ідентифікаційний код (за наявності), та номер посвідчення особи або проїзного документа, якщо він є фізичною особою. У разі реєстрації оператора, який є фізичною особою-підприємцем або юридичною особою, необхідно вказати назву підприємства або назву, юридичну адресу підприємства та ідентифікаційний номер (за наявності).

Внесення до реєстру українських транспортних засобів є безкоштовним та без будь-якого адміністративного збору (збір не сплачується в тому числі при внесенні будь-яких змін до даних).
З 1 січня 2024 року керування українським транспортним засобом без реєстрації оператора є правопорушенням!

Більш детальну інформацію Ви можете знайти тут: 
  • Закон № 173/2023 Зб. зак. про внесення змін до Закону № 325/1999 Зб. зак. про надання притулку, зі змінами, Закон № 326/1999 Зб. зак. про перебування іноземців на території Чеської Республіки та внесення змін до деяких законів, та інші пов'язані з ним закони.


Більше інформації
 
Для отримання додаткової інформації зверніться до управління муніципалітету з розширеними повноваженнями, у якому Ви будете подавати заяву.

Гаряча лінія Міністерства транспорту

телефон: 222 266 759 (в робочі дні з 9:00 до 17:00)


ЗАВАНТАЖИТИ ДОДАТКИ:

 

Download:
Back to article list