Evidence ukrajinských vozidel

Evidence ukrajinských vozidel
13.12.2023 14:46:54|Registr vozidel
Evidence ukrajinských vozidel

Občané Ukrajiny mají nově povinnost evidovat vozidlo, které užívají na území ČR. Registraci vozidla provádí úřad obcí s rozšířenou působností, kde je umístěn registr vozidel. Registrace je zdarma. Občané Ukrajiny, kteří již nyní na území ČR pobývají, se mohou registrovat od 1. října 2023.

Нижче українською

Kdo provozuje na území ČR motorové vozidlo s ukrajinskou poznávací značkou, musí být zapsán v evidenci ukrajinských vozidel, a to nejpozději do 7 dnů od udělení dočasné ochrany nebo víza za účelem strpění. Toto opatření začíná platit od 1. ledna 2024. U vozidel, která se už nyní pohybují na území ČR, platí tato povinnost od 01.10.2023 do 31.12.2023.
Tato podmínka se nevztahuje na mezinárodní provoz.

Postup při registraci

Kam se obrátit?

Obrátit se můžete na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde spravují registr vozidel. Jejich výčet můžete nalézt na mapě níže.

document.png Co s sebou na úřad?

  • Doklad totožnosti osoby podávající žádost.
  • Plnou moc, pokud nebude evidenci vozidla provádět žadatel, který má být do evidence zapsán jako provozovatel. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis.
  • Osvědčení o registraci vozidla, nebo technický průkaz
  • Oznámení o provozovateli – dokument v příloze, který je potřeba vyplnit a odevzdat na příslušném úřadě. Ve formuláři musí být vyplněno dle předtisku zejména: jméno popřípadě jména a příjmení provozovatele, adresu pobytu, datum narození, případně rodné číslo, pokud bylo přiděleno a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, jde-li o fyzickou osobu. V případě evidence provozovatele, který je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, vyplňte obchodní firmu nebo jméno, adresu sídla firmy a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Zápis do evidence ukrajinských vozidel je zdarma bez správního poplatku (žádný poplatek se neplatí ani při zapisování případných změn v údajích).  

Od 1. 1. 2024 je řízení ukrajinského vozidla bez evidence provozovatele přestupkem! 

Podrobnosti najdete v těchto předpisech:  

  • Zákon č. 173/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

krizek.pngVíce informací

 Bližší informace poskytne obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde budete žádost vyřizovat.

Infolinka Ministerstva dopravy
telefon: 222 266 759 (v pracovní dny 9-17 hod.)


Реєстрація українських транспортних засобів
Громадяни України тепер зобов'язані зареєструвати транспортний засіб, який вони використовують на території Чеської Республіки. Реєстрація транспортного засобу здійснюється в управлінні муніципалітету з розширеними повноваженнями, де знаходиться реєстр водіїв. Реєстрація є безкоштовною. Громадяни України, які вже проживають на території Чеської Республіки, можуть реєструватися з 1 жовтня 2023 року.

Водії, що використовують транспортні засоби з українськими реєстраційними номерами на території Чеської Республіки, повинні зареєструватися в реєстрі українських транспортних засобів не пізніше, ніж через 7 днів після надання тимчасового захисту або візи толерантності (vízum strpění). Ця постанова набуває чинності з 1 січня 2024 р. Для транспортних засобів, які вже перебувають на території Чеської Республіки, це зобов’язання діє з 01.10.2023 р. до 31.12.2023 р. Це зобов’язання не поширюється на міжнародні перевезення.

Процедура реєстрації
Куди звернутися?

Ви можете звернутися до будь-якого управління муніципалітету з розширеними повноваженнями, де ведеться реєстр транспортних засобів. Їх перелік можна знайти на карті нижче.
Що потрібно принести в управління?
  • Документ, що посвідчує особу, яка подає заяву.
  • Довіреність, якщо замість заявника, який буде зареєстрований як власник транспортного засобу, реєструвати транспортний засіб буде інша особа. Довіреність повинна містити нотаріально завірений підпис власника.
  • Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або технічний паспорт.
  • Заява оператора транспортного засобу – документ в додатку, який необхідно заповнити та подати до відповідного органу. Форма має бути заповнена згідно з інструкціями на бланку, зокрема: ім’я (або імена) та прізвище оператора, адреса місця проживання, дата народження, персональний ідентифікаційний код (за наявності), та номер посвідчення особи або проїзного документа, якщо він є фізичною особою. У разі реєстрації оператора, який є фізичною особою-підприємцем або юридичною особою, необхідно вказати назву підприємства або назву, юридичну адресу підприємства та ідентифікаційний номер (за наявності).

Внесення до реєстру українських транспортних засобів є безкоштовним та без будь-якого адміністративного збору (збір не сплачується в тому числі при внесенні будь-яких змін до даних).
З 1 січня 2024 року керування українським транспортним засобом без реєстрації оператора є правопорушенням!

Більш детальну інформацію Ви можете знайти тут: 
  • Закон № 173/2023 Зб. зак. про внесення змін до Закону № 325/1999 Зб. зак. про надання притулку, зі змінами, Закон № 326/1999 Зб. зак. про перебування іноземців на території Чеської Республіки та внесення змін до деяких законів, та інші пов'язані з ним закони.


Більше інформації
 
Для отримання додаткової інформації зверніться до управління муніципалітету з розширеними повноваженнями, у якому Ви будете подавати заяву.

Гаряча лінія Міністерства транспорту

телефон: 222 266 759 (в робочі дні з 9:00 до 17:00)


ЗАВАНТАЖИТИ ДОДАТКИ:

 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků