Přeprava nadměrných a nadrozměrných nákladů

Přeprava nadměrných a nadrozměrných nákladů
Pozemní komunikace

Transport übermäßiger und überdimensionierter Frachtgüter (D)
Transportation of large and oversized loads (E)

Povolování přeprav zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míry stanovené vyhláškou Ministerstva dopravy č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel (dále jen „vyhláška č. 209/2018 Sb.“) je v České republice prováděno na základě § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), jednotlivými silničními správními úřady, kterými jsou podle § 40 téhož zákona:
 
obecní úřad – na místních komunikacích;
krajský úřad – na silnicích I., II. a III. tříd (mimo dálnice), pokud trasa přepravy nepřesáhne územní obvod jednoho kraje;
Ministerstvo dopravy – na dálnicích a též silnicích v případech, že trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho kraje.

Pokud vozidlo nebo souprava překročí míry stanovené vyhláškou č. 209/2018 Sb., podléhá užití dálnice, silnice nebo místní komunikace tímto vozidlem nebo soupravou povolení k přepravě podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona o pozemních komunikacích.

Vydání povolení podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona o pozemních komunikacích podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho přílohy Sazebník správních poplatků, pol. č. 35, zaplacení správního poplatku.
 
Údaje potřebné k vydání povolení jsou stanoveny v § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vzoru tiskopisu žádosti je ke stažení níže.

UPOZORNĚNÍ 
Dovolujeme si Vás upozornit na změnu kontaktů pracovníků v Ústí nad Labem a Plzni (viz Kontakty ke stažení).


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků
Související články