Statistiky

Statistiky
Statistiky přestupků a trestných činů za rok 2018 - 1.pololetí
Statistiky bodovaných řidičů za rok 2018 - 1. pololetí
Statistika I. pol./2018 (k 30.06.2018)
Souhrnné statistiky - 2018
Statistiky přestupků a trestných činů za rok 2017
Statistiky bodovaných řidičů za rok 2017
Ročenky dopravy ČR
Čtvrtletní mezinárodní přehledy – členské státy EU
Čtvrtletní přehledy základních ukazatelů
Elektronický sběr formulářů statistických výkazů Ministerstva dopravy

Celkem dokumentů:66