Statistiky

Statistiky
Statistiky přestupků a trestných činů za rok 2016
Statistiky bodovaných řidičů za rok 2016
Statistika končících řidičských průkazů v roce 2017
Řidičské průkazy
Ročenky dopravy ČR
Formuláře statistických výkazů Ministerstva dopravy (schválené formuláře výkazů)
Elektronický sběr formulářů statistických výkazů Ministerstva dopravy
Čtvrtletní přehledy základních ukazatelů
Čtvrtletní mezinárodní přehledy – členské státy EU
Přepravní proudy věcí

Celkem dokumentů:728