Česká republika se chce v dopravní infrastruktuře inspirovat mezinárodní praxí

Česká republika se chce v dopravní infrastruktuře inspirovat mezinárodní praxí
24.3.2015Tiskové zprávy

Česká republika se chce v dopravní infrastruktuře inspirovat mezinárodní praxí

Výstavba vysokorychlostních železničních tratí v České republice či nové železniční spojení pražského centra s letištěm se mohou inspirovat i britským modelem. Zástupci úspěšných britských projektů železniční infrastruktury prezentovali své zkušenosti na dnešní konferenci, kterou pořádalo britské velvyslanectví v Praze a Asociace pro rozvoj infrastruktury ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR. 

 

Tlak na dlouhodobou kvalitu a odpovědnost

Experti a další účastníci konference doporučují inspirovat se na železnicích úspěšnými zahraničními PPP projekty. Je to cesta, jak získat zkušenosti, znalosti i technologie a zároveň u zakázek tlačit na dlouhodobou kvalitu a odpovědnost. Využití modelu PPP při realizaci projektů dopravní infrastruktury podporuje také ministr dopravy ČR Dan Ťok, ten konferenci vítá: "V minulosti proběhlo několik úvah na stavbu dopravní infrastruktury pomocí PPP modelu, stát se však k tomu nikdy neodhodlal. Přitom tento systém může pomoci s rychlejší dostavbou základní dopravní sítě. Doufám, že konference přinese pro náš stát v této oblasti dostatek inspirace.“

Na konferenci byla řeč nejen o vybraných železničních projektech britských investorů, ale i o výzvách v oblasti železniční infrastruktury České republiky. Jmenovitě se jednalo o záměr nového železničního spojení centra Prahy s letištěm a také o strategii budování vysokorychlostních železničních tratí.

Praxe Velké Británie vzorem pro implementaci principů PPP 

Velká Británie, považovaná za kolébku projektů PPP (Partnerství veřejného a soukromého sektoru), je evropským lídrem v této oblasti a její úspěšnou praxi lze využít i v českých podmínkách. „Co se týká praktických zkušeností, mají britské firmy české veřejné infrastruktuře co nabídnout. Na železnici může být důkazem třeba největší evropský stavební projekt Crossrail nebo projekt na vybudování vysokorychlostní železniční tratě z Londýna do Manchesteru a Leedsu pod názvem HS2,“vyjmenovává příklady úspěšných britských projektů Jan Thompson, britská velvyslankyně v ČR.

Naši projektanti, inženýři a stavební dodavatelé jsou schopni odvést kvalitní práci na světové úrovni, tam kde značně selháváme, je způsob a kvalita přípravy veřejného zadávání a řízení smluvních vztahů na straně veřejných zadavatelů. Britská praxe nás musí inspirovat moderními způsoby zadávání, jako je PPP, kde investoři, projektanti i dodavatelé jsou společně zainteresováni na kvalitě konečného řešení a táhnou za jeden provaz,“ okomentoval Tomáš Janeba, prezident ARI, současné problémy některých velkých staveb.

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)

ARI je think-tank sjednocující názory významných dodavatelů v oblasti projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, projektového financování a poradenství, prosazující koncepční změny včetně zavedení jasných pravidel plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj naší veřejné infrastruktury.

Britské velvyslanectví v Praze

Cílem britského velvyslanectví v Praze je vybudovat úzký a silný vztah s ČR, tak aby výsledky spolupráce přinášely benefity oběma stranám. Společně tak budujeme evropskou politiku a jednotný evropský trh, rozvíjíme britsko-českou obchodní spolupráci, posilujeme vazby v oblasti vědy a výzkumu a podporujeme otevřenější a transparentnější obchodní prostředí.

Zpět na výpis článků