Geokompozitní drenáž pro účely odvodnění na objektech dopravní infrastruktury

Geokompozitní drenáž pro účely odvodnění na objektech dopravní infrastruktury
Dopravní stavitelství
Vedle konvenčních systémů, jako jsou drenážní vrstvy tvořené nestmelenými, propustnými materiály, se na stavbách stále častěji potkáváme s geokompozity. Tato metodika podrobně popisuje návrh, dimenzování a způsob uplatnění geokompozitní drenáže pro účely odvodnění na objektech dopravní infrastruktury.
Cílem metodiky popsat geokompozitní drenáže, jejich skladbu a použité materiály, upřesnit návrh, dimenzování a způsob instalace geokompozitní drenáže, prezentovat možnosti uplatnění geokompozitní drenáže na objektech dopravní infrastruktury, uvést detaily, vzorové listy a konkrétní příklady provedení.
Tato metodika byla vypracována se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence, projektu CESTI (TE01020168: Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu, pracovní skupiny WP1: Pozemní komunikace – inteligentní a trvanlivá technologická řešení s vysokou technickou účinností).
Metodika je dostupná zde Katalog | CDV (shopcdv.cz)
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků