Elektronické systémy plateb a odbavení cestujících

Elektronické systémy plateb a odbavení cestujících
Registry, smlouvy, systémy

§ 7 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

(1) Pokud stát, kraj nebo obec při zajišťování dopravní obslužnosti provozuje elektronické systémy plateb a odbavení cestujících sám nebo prostřednictvím třetích osob, musí tyto systémy, jejich zařízení a technologie určené prováděcím právním předpisem (dále jen "určená zařízení a technologie") zajišťovat propojitelnost mezi elektronickými sytémy plateb a odbavení cestujících.

(2) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky a postupy pro zajištění technické a provozní propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících a určených zařízení a technologií.  
 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků