Přeprava nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (Dohoda ADN)

Přeprava nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (Dohoda ADN)
21.12.2016 13:27:44Přeprava nebezpečných věcí
Přeprava nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (Dohoda ADN)
Dne 26. května 2000 byla v Ženevě přijata Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách a téhož dne byla tato dohoda jménem České republiky podepsána.
S dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Dohody, dne 21. září 2011.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dne 29. února 2008. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odst. 2 téhož článku dne 21. října 2011.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách byla publikována ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 53/2011. Text dohody je k dispozici rovněž zde.
 
Text Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, vyhlášený jako č. 102/2011 Sb. m. s., je třeba chápat ve znění všech vyhlášených změn a doplňků:
 
64/2012 Sb. m. s. – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn a doplňků přiložených Předpisů Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
 
59/2013 Sb. m. s. – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou konsolidovaného seznamu změn předpisů přiložených k Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
 
31/2015 Sb. m. s. – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou konsolidovaného seznamu změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

42/2017 Sb. m. s. – Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou konsolidovaného seznamu změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

________________________________________________________________________________
Neoficiální konsolidované znění Dohody ADN je možné získat na stránkách EHK OSN v anglickém, francouzském a ruském jazyce:
www.unece.org/trans/danger/publi/adn/adn2017/17files_e0.html .

Neoficiální konsolidované znění Dohody ADN je možné získat ve slovenském jazyce zde: I. díl a II. díl.

Zpět na výpis článků