Dokumenty

Zrušit filtry

Systémy kontinuálního monitorování stavu objektů dopravní infrastruktury – zavádění do praxe

Metodika popisuje systémy, které využívají senzory zabudované do konstrukce vozovky či jiných objektů dopravní infrastruktury a zařízení osazené v jejich blízkosti, určené pro kontinuální monitorování jejich stavu a vlivů, které na ně působí. Metodika řeší kontinuální sběr dat o chování dopravní infrastruktury, především ve vazbě na dopravní zatížení a působící klimatické vlivy. Zaměřuje se...

Metodika pro predikci rizika při ražbě tunelu

Uplatnění termografie při diagnostice objektů dopravní infrastruktury

Za účelem zachování řádného stavu budov, mostů, silnic a dalších staveb je nezbytná jejich pravidelná údržba. Často platí, že pokud se podaří zachytit poruchu na počátku jejího vzniku, jsou náklady na její odstranění daleko nižší, než po měsících až letech nekontrolované degradace. Lokalizovat poruchu včas, často znamená, detekovat ji ještě dříve, než je viditelná pouhým okem. Klíčovým...

Výběr prvků kritické dopravní infrastruktury

Aplikace numerických modelů pro bezpečnou evakuaci vozidel při požárech v železničních tunelech

Bezdemontážní diagnostika pojezdu vozidel metra

Certifikovaná metodika pro přípravu numerických modelů a simulaci průjezdu kolejového vozidla

Dynamická tahová zkouška materiálů používaných při stavbě drážních vozidel

Hodnocení akustických parametrů výhybky

Celkem dokumentů:979