Bezpečnostní komise MD: Další zabezpečování tratí v ČR běží, vláda bude schvalovat plán zabezpečení

Bezpečnostní komise MD: Další zabezpečování tratí v ČR běží, vláda bude schvalovat plán zabezpečení
4.8.2021Tiskové zprávy

Česká železnice je průběžně vybavována moderním zabezpečením, postupně se zlepšuje se zabezpečovací zařízení, modernizují se železniční přejezdy. Do oblasti jsou investovány miliardy korun ročně. Před schvalováním vládou je Plán moderního zabezpečení české železnice – implementace ETCS do roku 2040, který stanovuje harmonogram dalšího zavádění evropského automatického zabezpečovače ETCS různých úrovní na všechny tuzemské tratě. Každá úroveň ETCS zastaví vlak.

Bezpečnostní komise MD: Další zabezpečování tratí v ČR běží, vláda bude schvalovat plán zabezpečení
Akční plán zabezpečení české železnice je výsledkem práce bezpečnostní komise, jejíž činnost obnovil ministr dopravy Karel Havlíček po loňských nehodách v Perninku a u Českého Brodu (nedávno jsme si připomněli rok od obou událostí). „Navázali jsme na práce probíhající od roku 2017 a po nehodě na lokální trati v Perninku jsme si uvědomili, že potřebujeme mít plán zabezpečení i pro méně vytížené tratě. Máme tedy Plán pro celou železniční síť u nás. Potřebnost těchto investic bohužel potvrzuje i střet dvou vlaků na Domažlicku,“ říká ministr Havlíček. 

Plán zabezpečení počítá s modernizací do roku 2040 a předpokládá náklady ve výši 90 miliard Kč. Akční plán připravilo Ministerstvo dopravy a Správa železnic společně s dalšími odborníky, dopravci, odbory i kraji, v září plán projedná vláda. „V aktualizované verzi jsme práce i investice rovnoměrněji rozložili v čase a mimo samotné zabezpečování jsme v naší bezpečnostní komisi dosáhli shody u změny pracovně-právních předpisů strojvůdců, především jejich odpočinků a celkového fondu pracovní doby, kterou vykonávají u různých dopravců. Na druhé straně se v legislativním procesu zákona o dráhách zpřísňuje postih za projetí návěstidel,“ říká k výsledku ministr dopravy Karel Havlíček.

Aktuální informace k zabezpečení tratí:

 •     U našich nejvytíženějších tratí, tj. tratí v sítě TEN-T je horizontem rok 2030 (výhradní provoz vlaků pod dohledem ETCS na prvních koridorových tratích Děčín – Praha – Česká Třebová – Brno – Břeclav, Břeclav – Přerov – Bohumín a Přerov – Česká Třebová má být zahájen v roce 2025.
 •     Dokončuje se zabezpečení ETCS na trati z Uničova do Olomouce, na které bude zahájen výhradní provoz vlaků pod dohledem ETCS v roce 2023, jakožto na pilotním úseku.
 •     Hotový je druhý železniční koridor
 •     Systémem ETCS je aktuálně pokryto celkem 569 kilometrů železničních tratí, 560 z nich je ve zkušebním provozu, a na dalších úsecích probíhá příprava. Realizace letos byla nebo bude zahájena na v úsecích Dětmarovice – Mosty u Jablunkova, Votice – České Budějovice, Praha Uhříněves – Praha hl. n., Milovice – Praha hl. n. či Brno Horní Heršpice – zastávka u Brna.

Informace k financování zabezpečení:

 •     Ministerstvo dopravy spolu se Správou železnic se chystají do většího zabezpečení na železnici investovat v následujících dvaceti letech přes 100 miliard korun. 
 •     U investic do vybavování tratí systémem ETCS a GSM-R celkově počítáme s potřebnou částkou ve výši 90 mld. Kč.
 •     Již jsou zasmluvněny práce přesahující 8 miliard Kč na traťovém zabezpečení.
 •     Pro vybavování vozidel palubní částí ETCS dopravci již několik let využívají dotační programy CEF, OPD 2 a SFDI. Rovněž pro nové programové období jsou dotační prostředky začleněny do všech titulů pod Ministerstvem dopravy – tedy CEF 2, OPD 3 i SFDI. Abychom situaci dopravcům (a objednatelům) ještě více ulehčili, došlo od loňského roku k navýšení podpory na prototypy a o další navýšení usilujeme do budoucna i pro sériové vybavování. 
 •     Podpora palubních jednotek ETCS u stávajících i nových vozidel je zahrnuta i v připravovaném OPD 3. V OPD2 realizovali projekty za cca 1,7 mld. Kč. V OPD3 se počítá s výší podpory cca 2 mld. Kč. V rámci podpory z CEF byli dopravci schopni realizovat projekty za cca 1,5 mld. Kč.
 •     Zvýšení zabezpečení na lokálních tratích je celkově vyčísleno na 7,4 miliardy korun. 

Informace k zabezpečení přejezdů:

 •        V roce 2020 se zmodernizovalo 155 přejezdů za 1,5 miliardy Kč
 •        Letos SŽ zmodernizuje na 200 přejezdů za 2 mld. Kč; dokončeno 65 přejezdů a realizace probíhá u dalších 67 přejezdů.
 •        40 přejezdů dostane ke světelné signalizaci i závory
 •        8 přejezdů bude vybaveno kamerovým systémem
 •        11 křížení bude úplně zrušeno.

Součástí Plánu je mapa tratí (viz příloha) v ČR s uvedením termínů implementace ETCS a zavedení výhradního provozu vlaků pod dohledem tohoto systému.

Podrobnosti:


1)
Železniční síť v ČR lze rozdělit pro účely řešení otázky zabezpečení na následující skupiny tratí:
A: Celostátní tratě v síti TEN-T
B: Celostátní tratě mimo síť TEN-T
C: Regionální tratě provozované podle předpisu Správy železnic D1
D: Regionální tratě se zjednodušeným způsobem řízení dopravy provozované podle předpisu SŽ D3.

2) 
Dále běží příprava sociálních předpisů pro zlepšení pracovních podmínek strojvůdců, které mj. stanovují delší dobu odpočinku na nocležnách mezi jednotlivými směnami. 

3)
Info k trati, kde se mimořádnost stala:
Hlavní tah Praha – Mnichov je v úseku Plzeň – Domažlice jednokolejný, bez vlakového zabezpečovače. Čeká jej velká modernizace v podobě elektrizace, částečného zdvoukolejnění a instalace zabezpečovače ETCS do roku 2029. 

4)
Co to je ETCS?
ETCS je jednotné evropské vlakové zabezpečovací zařízení. Má vlakovou část (jednotka v lokomotivě) a traťovou část (systém přímo v kolejišti).
Zavádí se proto, že:
•    je to systém, který jako prakticky jediný dokáže za určitých okolností sám zastavit vlak bez zásahu strojvůdce. Pokud například strojvedoucí nerespektuje návěst Stůj, systém chybu zjistí a vlak může bezpečně zastavit,
•    v současné době existuje v členských státech Evropské unie celá řada různých vlakových zabezpečovacích zařízení. Je třeba sjednocení, 
•    umožňuje spolehlivě a kontinuálně kontrolovat jízdu vlaků. Použitá technologie dohlíží na to, zda se vlak pohybuje v přesně vymezeném úseku trati.
•    dohlíží také na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v daném úseku a nejvyšší dovolené rychlosti vlaku. Při jejím překročení zabezpečovač zasáhne do řízení vozidla. Před zahájením provozního nebo nouzového brzdění ale nejdříve varuje strojvedoucího, aby měl možnost změnou způsobu řízení vozidla sám snížit rychlost, případně zastavit.

Více informací k ETCS lze nalézt na stránce Správy železnic

Foto: Správa železnic, Drážní inspekce

 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků