Bezpečnostní komise: Navrhujeme lepší výcvik strojvedoucích a nové podmínky pro práci

Bezpečnostní komise: Navrhujeme lepší výcvik strojvedoucích a nové podmínky pro práci
8.9.2020Tiskové zprávy

Od posledního jednání se podařilo nalézt shodu s Ministerstvem práce a sociálních věcí v oblasti pracovní doby, odpočinku a přestávek pro strojvedoucí. Připravované změny budou součástí nařízení vlády č. 589/2006 Sb. o pracovní době strojvedoucích, shodla se na tom komise ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu na svém dalším jednání. Komise se mimo jiné také shodla na parametrech zkvalitnění výcviku strojvedoucích a tématem jednání byla i stav železničních mostů.

Bezpečnostní komise: Navrhujeme lepší výcvik strojvedoucích a nové podmínky pro práci
„Od našeho posledního jednání se podařilo najít shodu s Ministerstvem práce a sociálních věcí v navržených opatřeních pro strojvedoucí. Budou mít garantován odpočinek na lůžku po dobu minimálně 6 hodin mezi směnami. Nově je navržena také přestávka v práci, která musí být poskytnuta po 6 hodinách nepřetržité práce a v délce minimálně 45 minut. Nová a zpřesněná opatření zamezí obcházení či účelovým výkladům těchto předpisů,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.   

Lepší podmínky práce pro strojvedoucí a kvalitnější výcvik

Nové předpisy zpřesňují stávající právní úpravy prodloužení směny, pokud je součástí směny režijní jízda. Délka směny nebude moci přesáhnout 13 hodin. V případě, že je součástí směny režijní jízda, může délka směny činit nejvýše 15 hodin. V případě rozdělení směny na více částí bude doba mezi začátkem první části a koncem poslední části směny nejvýše 13 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Strojvedoucí budou mít nově také garantován odpočinek na lůžku po dobu alespoň 6 hodin. Do těchto 6 hodin se nebude počítat cesta z/do příslušného ubytovacího zařízení, strojvedoucí tak budou mít zajištěn dostatečný čas na odpočinek. 
Nově se i do vnitrostátní drážní dopravy dostává povinná přestávka v práci pro strojvedoucí, která musí být poskytnuta po 6 hodinách nepřetržité práce a v délce minimálně 45 minut. Může být rozdělena na více části v trvání nejméně 15 minut.

Komise probírala i návrh na kvalitnější a delší výcvik strojvedoucích. Návrh počítá s prodlouženou délkou školení k prokázání všeobecné odborné způsobilosti. Tomu by se nově dle návrhu mělo věnovat o 40 hodin více. O stejnou porci by se měl navýšit i praktický výcvik, včetně zkušebních jízd.  
 

Za závažné prohřešky zadržení licence  

V návrhu novely zákona o dráhách, která byla schválena v červnu vládou a nyní je před 1. čtením v Poslanecké sněmovně, je obsažen také tzv. monitoring licencí strojvedoucích. Jedná se o systém, který bude do budoucna monitorovat dobu řízení ze strany strojvedoucích a dodržování povinného odpočinku. 

Komise odsouhlasila 3 skutkové podstaty, za které by v budoucnu bylo možné pozastavit platnost licence strojvedoucího.

Jedná se o následující přestupky:
  • řízení drážního vozidla bezprostředně po požití nebo pod vlivem alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky;
  • opakované projetí návěstidla zakazujícího jízdu, pokud je tím ohroženo bezpečné provozování drážní dopravy;
  • nesplnění ohlašovací povinnosti ve stanovené dopravně na trati se zjednodušeným řízením provozu (D3) – opakovaně nebo tehdy, pokud nesplněním ohlašovací povinnosti dojde k ohrožení bezpečné jízdy jiného vlaku.
Pokud by se strojvedoucí dopustil některého z těchto vážných přestupků, hrozila by mu peněžitá pokuta, v krajním případě i zadržení licence k řízení drážního vozidla. Pro opětovné získání licence by pak musel podstoupit zkoušku zvláštní odborné způsobilosti u zkušební komise.

Stav železničních mostů je dobrý, daří se vylepšovat přejezdy

Komise jednala i o stavu mostů na železnici. Správa železnic spravuje celkem bezmála 6900 mostních objektů po celé republice. Situace na železničních mostech je poměrně ustálená, není žádný most, který by byl v havarijním stavu nebo vyžadoval bezprostřední opravu. Do roku 2026 pak plánujeme investovat do oprav a modernizací železničních mostů až 14,2 miliardy korun. 

Modernizace zabezpečení železničních přejezdů pokračuje rychlým tempem. I to bylo předmětem dnešního jednání. Letos je avizováno vylepšení 142 přejezdů, 92 má již Správa železnic hotových, 46 je v realizaci a 4 se připravují. 

Ministerstvo dopravy pak na tzv. Centrální komisi odsouhlasilo podklady k modernizaci dalších více než 200 přejezdů. 


 


 
Zpět na výpis článků