Branický most se už brzy dočká druhé koleje

Branický most se už brzy dočká druhé koleje
13.7.2023Tiskové zprávy

Očekávané zkapacitnění Branického mostu je na dohled. Železniční přemostění Vltavy, které využívají zejména nákladní vlaky, bude už za rok dvoukolejné. To pomůže i během plánované rekonstrukce mostu na Výtoni. Slavnostní zahájení více než dvoumiliardové investice Správy železnic se uskutečnilo dnes ve stanici Praha-Braník. K úplnému přerušení provozu po mostě dojde v termínu od 20. října do dubna příštího roku.

Branický most se už brzy dočká druhé koleje
„Železnice na území hlavního města musí nabízet dostatečnou kapacitu také pro nákladní vlaky. Dosud především nákladní spojka přes Branický most navíc začne plnit významnější roli v pražské integrované dopravě. Jde o jeden z našich konkrétních kroků k podpoře ekologické přepravy osob a nákladů,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.  

„Zdvoukolejnění Branického mostu patřilo mezi naše priority. Proto jsem rád, že jsme ve velmi krátkém čase dokázali postoupit z přípravné fáze přímo do realizace. Při výběru zhotovitele jsme navíc kladli důraz na to, aby navrhovaná doba přerušení provozu na mostě byla co nejkratší,“ vysvětluje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Jak dodává, realizace stavby umožní odklon vlaků mezi hlavním a smíchovským nádražím během plánované rekonstrukce mostů na Výtoni.

„Projekt zapadá do mozaiky celkové modernizace železničního uzlu Praha, který je součástí páteřní sítě dvou transevropských dopravních koridorů. Proto byl spolu s dalšími osmi českými projekty vybrán v roce 2022 k financování z dopravní části Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Na uzavření grantové dohody se momentálně pracuje, každopádně opět půjde o 85 % způsobilých nákladů,“ uvedl Martin Svášek, zástupce Evropské komise v České republice.Hlavní náplní prací bude výstavba druhé koleje od Branického mostu do stanice Praha-Krč. Současně vznikne i nová odbočka Spořilov, která umožní vlakům přejíždět z jedné koleje na druhou. Projekt zahrnuje rovněž sanaci Branického mostu, vybudování nového přemostění Údolní ulice a výstavbu technologických objektů v Krči a na Spořilově.

„Stojí před námi specifický úkol, kdy je potřeba v extrémně krátkém čase zrealizovat velký rozsah prací. Po domluvě se Správou železnic jsme navrhli změnu harmonogramu stavby, která nám umožní dodržet časový rámec zakázky. Jsme rádi, že se zkušeným týmem našeho sdružení zhotovitelů můžeme být u tohoto prestižního dopravního projektu, který podpoří plynulost železniční dopravy v hlavním městě,“ poznamenává Aleš Gothard, ředitel společnosti Metrostav TBR, lídra zhotovitelského sdružení, jehož dalšími členy jsou firmy PORR, Elektrizace železnic Praha a GJW Praha.

Celkové investiční náklady akce s názvem Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha-Krč – Spořilov dosahují 2 705 265 000 korun. Projekt byl schválen Evropskou unií ke spolufinancování z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Celková výše způsobilých nákladů projektu je 1 717 829 705 korun. Míra podpory EU je 85 % ze způsobilých nákladů, výše dotace tak činí maximálně 60 873 872 eur, tedy zhruba 1,46 miliardy korun. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.
 
Zpět na výpis článků
Související články