Česká republika na prahu dopravy budoucnosti. Mobility Innovation Hub startuje

Česká republika na prahu dopravy budoucnosti. Mobility Innovation Hub startuje
10.11.2022Média a tiskové zprávy

Osobnosti českého automobilového, železničního a leteckého průmyslu spolu se zástupci klíčových státních organizací, akademické sféry a inovační infrastruktury oficiálně zahájili Mobility Innovation Hub. Ten má za cíl díky propojování aktérů přenášet efektivně inovace do praxe.

Česká republika na prahu dopravy budoucnosti. Mobility Innovation Hub startuje
„Díky novým řešením můžeme reagovat na současné výzvy v dopravě a zlepšovat kvalitu služeb i infrastruktury. Modernizace dopravního sektoru je s inovacemi a technologickým pokrokem úzce spjatá, a proto podporujeme vznikající hub a budeme spolupracovat na rozvoji jeho potenciálu pomáhat inovativním nápadům i jejich uplatnění v praxi," říká ministr dopravy Martin Kupka.


Mobility Innovation Hub se zaměřuje na propojování klíčových sektorů, jejich účastníků a celkové budování ekosystému v mobilitě. Kromě startupů to jsou zejména zavedené firmy, vědecká a výzkumná pracoviště, inovační centra, střední a vysoké školy, oborové svazy, asociace a klastry, investoři, české státní a samosprávní organizace a také mezinárodní organizace.


Jde o součást projektu Technologická inkubace, který vznikl díky Ministerstvu průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest. Řešení pro dopravu vyžadují spolupráci více resortů. Přirozeným partnerem je Ministerstvo dopravy například se svým operačním programem Doprava. Ministerstvo průmyslu a obchodu spolupracuje i s dalšími resorty, na tématu městské dopravy s Ministerstvem pro místní rozvoj nebo na tématu čisté dopravy s Ministerstvem životního prostředí.


„S projektem Technologické inkubace a Mobility Innovation Hubem se Česká republika připojuje k vyspělým zemím, které aktivně podporují inovace a tvorbu přidané hodnoty v ekonomice – nejen akcelerací vzniku nových inovativních projektů, ale i posílenou spoluprací zavedených firem a celého ekosystému. S ohledem na význam automobilového průmyslu, ale i silné postavení tuzemských výrobců železniční a letecké techniky je mobilita naším prioritním sektorem,” uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Přirozený a důležitý prostor pro setkávání klíčových aktérů“

Podporovat mobilitu se Česká republika rozhodla už v Inovační strategii ČR a v projektu The Country for the Future. Další závazek zazněl i na Kolokviu o budoucnosti automobilového průmyslu z roku 2017 a v návazném Memorandu o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice a následujícím akčním plánu, který mimo jiné zavazuje vládu ČR k rozvoji elektromobility, autonomního řízení nebo k digitalizaci mobility.


„Vytvořili jsme přirozený a důležitý prostor pro setkávání klíčových aktérů z oblasti mobility. Na jeho přípravě se významně podíleli i přední zástupci Sdružení automobilového průmyslu a Škoda Auto, stejně jako celá řada inovačních expertů a dalších partnerů. Trh čelí mnoha tradičním i novým výzvám – kromě snižování uhlíkové stopy a přechodu na elektromobilitu nově vzrůstajícím cenám elektrické energie, surovin a materiálů, narušeným dodavatelským a logistickým řetězcům a tak dále. Mobility Innovation Hub bude ve spolupráci s již existujícími platformami a partnery hledat efektivní řešení a vytvářet vhodné podmínky pro akceleraci inovací,“ uvedla Tereza Kubicová, náměstkyně pro technologický rozvoj agentury CzechInvest.  


Mobility Innovation Hub vedle podpory nových inovativních projektů prostřednictvím programu Technologické inkubace pomáhá i pokročilejším startupům v jejich expanzi do zahraničí prostřednictvím ambasád a oborových sdružení, středním firmám v transferu know-how a velkým podnikům v posílení jejich inovačního potenciálu. Funguje i jako platforma pro komunikaci privátního a státního sektoru a regionálních zástupců pro identifikaci bariér inovací a jejich řešení. 

 

Zpět na výpis článků