České výrobky ve vesmíru: Česká republika slaví 10 let členství v Evropské kosmické agentuře

České výrobky ve vesmíru: Česká republika slaví 10 let členství v Evropské kosmické agentuře
13.11.2018Tiskové zprávy

Meteorologické mise nové generace, telekomunikační platformy, nový systém řízení letového provozu nad Evropou, technologie pro drony či sondy směřující ke Slunci a Jupiteru, tam všude lze nalézt českou stupu pocházející od našich předních dodavatelů. Největší úspěchy a přínosy vyplývající z 10 let trvajícího členství České republiky v Evropské kosmické agentuře (ESA) představila stejnojmenná konference pořádaná u příležitosti desátého výročí v pražském Kongresovém centru. Konference je součástí Czech Space Week, kterým chtějí Ministerstvo dopravy a CzechInvest spolu s dalšími partnery přiblížit kosmické aktivity a jejich přínos pro rozvoj průmyslu, vědu, podnikání i každodenní život odborné i široké veřejnosti.

České výrobky ve vesmíru:  Česká republika slaví 10 let členství v Evropské kosmické agentuře


„Účast České republiky v programech ESA přináší českým firmám příležitost podílet se na přípravě špičkových technologií i pokrokových aplikací družicových systémů, které pak nacházejí uplatnění i v letectví, obraně či automobilovém průmyslu.“ uvedl ministr dopravy Daň Ťok.

Takových firem, co se již dnes podílí na kosmických projektech ESA, je přes 40, dále je do projektů zapojeno i 22 českých výzkumných ústavů a vysokých škol. Další desítky firem se účastní jako subdodavatelé. To vše je odrazem neustále se navyšujícího příspěvku České republiky do ESA. Pro rok 2018 činí 46 milionů EUR, což představuje takřka sedminásobný nárůst oproti roku 2009. Postupné navýšení příspěvků do ESA tak znamená stále více příležitostí pracovat se špičkami ve svých oborech, učit se od nich, přispívat k řešení a výsledky pak zúročit v české ekonomice. Tzv. geografická návratnost pak zajišťuje, že prostředky vložené do programů ESA se po odečtení režijních  nákladů ESA vrátí do České republiky ve formě zakázek pro průmysl a výzev k účasti výzkumných ústavů a vysokých škol na vědeckých projektech.

Cílem České republiky v ESA není jen samotná účast na programech, ale především zvýšení konkurenceschopnosti a inovace firem a jejich zapojení do velkých dodavatelských řetězců dodávajících komerční řešení, po kterých dnes dynamicky roste poptávka. Například účast na přípravě nosné rakety Ariane 6 pro kosmickou dopravu znamená pro firmy ukotvení v dodavatelském řetězci po celou dobu užívání této rakety, což budou desítky let. Obdobné je to i u obecných technologií, družicové telekomunikace nebo pozorování Země, na kterých se podílí desítky českých firem. Neméně významným cílem je účast na excelentních vědeckých projektech stojících na samotné hraně současného poznání.

Práce prováděné v České republice přitom mají rok od roku vyšší přidanou hodnotu. Dobrým příkladem je příprava kompozitových dílů pro nosné rakety, které připravuje společnost 5M, to přináší i další zakázky na výrobu sendvičových kompozitových panelů pro letadla Airbus o objemu zakázek přes 100 mil. Kč. ročně. K předním technologickým firmám patří BBT – Materials Processing, která vyrábí optické krystaly speciálních vlastností. Jejich použití povede k zásadnímu zjednodušení designu kamer na družicích pro pozorování Země. Společnost AVX, která vyrobila pro NASA 630 kondenzátorů pracujících ve vozítku Curiosity na Marsu nebo společnost MCE, jež vyrábí startovací rampu pro raketu Ariane 6.

České firmy se pracují i na rozvoji družicových aplikací zejména družicové navigace a pozorování Země, které nacházejí uplatnění v dopravě, zemědělství, sledování životního prostředí, energetice, smart cities a v dalších odvětvích. Aplikace přináší nové informace, přispívají k zefektivnění procesů, úspoře času a peněz.

České výrobky budou rovněž součástí meteorologických misí nové generace (Meteosat a MetOp), telekomunikačních platforem NEOSAT, nového systému řízení letového provozu nad Evropou v rámci Single European Sky nebo například v rámci technologií pro drony i pseudodružice do vysoké atmosféry. Českou stopu lze již dnes nalézt také na robotických misích letících na Mars, na sondách mířících ke Slunci (Solar Orbiter) či k ledovým měsícům Jupitera (JUICE) nebo na kosmických dalekohledech EUCLID a PLATO.

Své aktivity představili také podnikatelský inkubátor ESA BIC Prague, vzdělávací centrum ESERO a centrum pro transfer kosmických technologií do pozemských aplikací, ESA Technology Transfer Broker. Právě uvádění nových slibných nápadů do praxe je jedním z klíčů k posilování naší konkurenceschopnosti, proto se jej ČR snažní v této oblasti maximálně podporovat.

„Podnikatelský inkubátor Evropské kosmické agentury ESA BIC Prague vznikl již více než před dvěma lety. Od té doby pomohl podnikatelsky zúročit nebo rozvinout nápady vycházející z kosmických technologií již 13 českým firmám. Jejich inovativní řešení pomáhají v nejrůznějších oblastech, od silničního nebo leteckého provozu, přes umění až po sport. Inkubátor se zároveň letos rozšířil o pobočku v Brně, kam jsme nedávno přijali první dvě firmy,“ řekla Silvana Jirotková, generální ředitelka agentury CzechInvest.

Konferenci „10 let České republiky v Evropské kosmické agentuře“ pořádalo Ministerstvo dopravy, agentura CzechInvest, hlavní město Praha a Úřad vlády České republiky ve spolupráci s dalšími partnery v rámci kosmického týdne Czech Space Week, který probíhá od 9. do 18. listopadu 2018.

ESA je mezinárodní organizací, jejímž cílem je mj. podpora spolupráce svých členských států v realizaci vysoce finančně, technologicky i vědecky náročných programů, které přesahují možnosti samostatných států. ESA se ve svých programech věnuje rozvoji technologií, nosným raketám, pilotovaným letům a experimentům v mikrogravitaci, družicové navigaci, družicové telekomunikaci a pozorování Země (systémům poskytujícím družicové snímky). 
Zpět na výpis článků