Fakta o aktuálním čerpání evropských fondů Ministerstvem dopravy

Fakta o aktuálním čerpání evropských fondů Ministerstvem dopravy
19.5.2017Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy plní svůj úkol a podle všech ukazatelů se mu daří úspěšně využívat evropské prostředky z Operačního programu doprava II (OPD II) a programu Connecting Europe Facility (CEF).

Fakta o aktuálním čerpání evropských fondů Ministerstvem dopravy
Jakékoliv informace o tom, že doprava údajně čerpá špatně, mohou vycházet pouze ze starých čísel a neodrážejí realitu. Aktuální čísla o čerpání ukazují, že se naopak OPD II řadí na čelní příčku v čerpání mezi operačními programy v ČR.

Mezi nejvýznamnější projekty, které jsou financovány z prostředků OPD, patří výstavba nových úseků dálnice D3, modernizace D1, stavba D1 v úseku Přerov – Lipník či obchvat Třince na silnici I/11. Řada dalších důležitých projektů je z evropských peněz financována na železnici - mezi nejvýznamnější patří tunel Ejpovice na trati mezi Prahou a Plzní.

Ministerstvo dopravy má připraveno dost projektů na využití evropských peněz. V současné době je již předloženo 103 projektů v objemu 58,6 mld. Kč, což je 50,1 % hlavní alokace.

Státní fond dopravní infrastruktury k dnešnímu dni již reálně proplatil příjemcům za běžící projekty z OPD 19,3 miliardy korun, tj. 16,5 % celého programu. Z toho přes systém MS2014+ byly příjemcům proplaceny žádosti o platbu v objemu 12,4 mld. Kč. V rámci souhrnných žádostí zaslaných na Ministerstvo financí již bylo refundováno do kapitoly MD 9,7 mld. Kč, což je nejvíce ze všech operačních programů. Tato částka představuje 45,0 % všech doposud podaných souhrnných žádostí za období 2014-2020.

Z predikcí předkládání projektů vyplývá, že projektů ke spolufinancování bude naopak k dispozici více než je v OPD celkem prostředků.

Přispěli jsme k tomu vyhlášením nejvyššího objemu výzev ze všech operačních programů, celkem za 130,6 miliard korun, tj. 111,7 % hlavní alokace programu.

V současné době OPD ze všech operačních programů nejvíce zrychluje čerpání, postupně jsou administrovány výdaje předfinancované v rámci stavební sezóny 2016 a zároveň se již v plné míře rozběhla stavební sezóna roku 2017.


Ministerstvo dopravy vyžádalo od Evropské komise více než polovinu prostředků z celého objemu českých operačních programů, které už prošly kompletním administrativním procesem.

Úspěch čerpání ještě podtrhuje skutečnost, že příjemci v sektoru dopravy, zejména pak SŽDC, se významně zapojili do přípravy a realizace projektů spolufinancovaných z nástroje CEF. V něm již byly ze strany Evropské komise schváleny projekty za více než 22,3 miliard korun, přičemž pro dočerpání prostředků pro Českou republiku ve výši 1,1 miliard korun byly na Evropskou komisi předloženy projekty s více než dvojnásobnou alokací.

 
Zpět na výpis článků
Související články