Frekventovaná středočeská stanice nabídne pohodlný přístup na nástupiště

Frekventovaná středočeská stanice nabídne pohodlný přístup na nástupiště
15.2.2024Tiskové zprávy

Kolínské nádraží je významným přestupním uzlem nejen v rámci Středočeského kraje. Frekventovaná stanice už v minulosti prošla modernizací, nyní se v ní zlepší přístup na nástupiště i pro cestující s omezenou schopností pohybu. Díky dnes zahájené stavbě bude do konce roku 2026 plně bezbariérová. Pro příchod k vlakům se vybudují výtahy, moderní podchod se navíc prodlouží až do Starokolínské ulice. Celkové náklady dosahují téměř 654 milionů korun.

Frekventovaná středočeská stanice nabídne pohodlný přístup na nástupiště
Stanice Kolín leží na prvním tranzitním koridoru. Před patnácti lety prošla celkovou přestavbou, která zahrnovala nejen modernizaci zabezpečovacího zařízení, ale také rekonstrukci nástupišť. „Přístup k vlakům pro cestující na vozíku nebo s kočárkem byl řešen schodišťovými plošinami, které už ale neodpovídají současným požadavkům. Stejně jako v řadě dalších stanic zajistí nově bezbariérový přístup na nástupiště výtahy,“ přibližuje ministr dopravy Martin Kupka.

Cestující v Kolíně budou využívat dosavadní technologický tunel, který dosud využívali jen drážní zaměstnanci. Po přestavbě na veřejný podchod z něj povede na každé nástupiště schodiště a výtah. „Přidanou hodnotou pro obyvatele Kolína bude jeho prodloužení až do Starokolínské ulice. Lidé tak už nebudou mít důvod riskantně přecházet přes koleje,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. „Původní podchod zůstane zachován po celou dobu výstavby. Tím snížíme dopady stavby na cestující. Vzhledem k vytíženosti stanice bude sloužit veřejnosti i po dokončení prací, a to souběžně s novým podchodem,“ dodává.
 
Jediným letošním omezením kvůli stavbě tak bude snížení rychlosti projíždějících vlaků. V následujících dvou letech pak bude docházet k omezení dopravy na jednotlivých nástupištích.

Stavba je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitelem prací je společnost IR.Construction.

Na moderní podchod s bezbariérovým přístupem na nástupiště by měla v budoucnu navázat ve Starokolínské ulici lávka přes Labe. Ta bude určena nejen občanům Kolína, ale také uživatelům cyklostezky na pravém břehu řeky.

 
Zpět na výpis článků
Související články